intensiv sözü azərbaycan dilində

intensiv

* azərbaycan dilinin orfoqrafiya lüğətində mövcuddur

Yazılış

 • intensiv • 97.5012%
 • İntensiv • 2.4931%
 • İNTENSİV • 0.0058%

* Sözün müxtəlif mətnlərdə yazılışı.

Mündəricat

OBASTAN VİKİ
Elektrik sahəsinin intensivliyi
Elektrik sahəsi — elektromaqnit sahәsinin xüsusi halı; elektrik yükünün hәrәkәt sürәtindәn asılı olmayan qüvvәnin (sahә tәrәfindәn) yükә tәsirini müәyyәn edir. Elektrik sahəsi haqqında anlayış 19-cu әsrin 30-cu illәrindә M. Faradey tәrәfindәn daxil edilmişdir. Faradeyә görә, sükunәtdә olan hәr bir yük onu әhatә edәn fәzada elektrik sahəsi yaradır. Bir yükün sahәsi digәr yükә tәsir edir vә әksinә; yüklәrin qarşılıqlı tәsiri (yaxınatәsir konsepsiyası) belә hәyata keçirilir. Elektrik sahəsinin әsas kәmiyyәt xarakteristikası – elektrik sahәsinin intensivliyidir ( E {\displaystyle \mathbf {E} } ); fәzanın verilәn nöqtәsindә elektrik sahәsinin intensivliyi bu nöqtәdә yerlәşәn yükә ( q {\displaystyle q} ) tәsir edәn F {\displaystyle \mathbf {F} } qüvvәsinin hәmin yükә olan nisbәtinә bәrabәrdir: E = F q {\displaystyle \mathbf {E} ={\mathbf {F} \over q}} Mühitdә elektrik sahәsi intensivliklә yanaşı, elektrik induksiyası vektoru ( D {\displaystyle \mathbf {D} } ) ilә dә xarakterizә olunur. Fәzada elektrik sahəsinin paylanmasını elektrik sahəsi intensivliyinin qüvvә xәtlәrinin kömәyi ilә tәsvir etmәk olar. Elektrik yüklәrinin doğurduğu qüvvә xәtlәri müsbәt yüklәrdә başlayır vә mәnfi yüklәrdә qurtarır (vә ya sonsuzluğa gedir). Dәyişәn maqnit sahәsinin yaratdığı burulğanlı qüvvә xәtlәri qapalıdır. Videman-Frans qanunu Azərbaycan Milli Ensiklopediyası (25 cilddə). Bakı: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi.
Səsin intensivliyi
Səsin intensivliyi (səsin gücü) Sound intensity Интенсивность звука – səs dalğasının dalğanın yayılması istiqamətinə perpendikulyar və sahəsi vahid olan səthdən vahid zamanda daşıdığı enerjidir. Rəqslərin amplitudu və rəqs edən cismin sahəsi artdıqda səsin intensivliyi artır. İmamverdiyev Y.N., Suxostat L.V. "Nitq texnologiyaları üzrə terminlərin izahlı lüğəti ", 2015,“İnformasiya Texnologiyaları” nəşriyyatı,111 səh.
İntensivlik qırmızı-yaşıl-göy
İntensivlik qırmızı-yaşıl-göy ( ing. IRGB (Intensity Red Green Blue ~ ru. интенсивность красный-зеленый-голубой ~ tr. yoğunluk kırmızı-yeşil-mavi) – rəngin, ilkin olaraq IBM firmasının Color / Graphics Adapter (CGA) videoadapterində, sonradan isə Enhanced Graphics Adapter (EGA)EGA (Enhanced Graphics Adapter) və Video Graphics Array (VGA) videoadapterlərində istifadə olunmuş kodlaşdırma sxemi. IRGB sxemində səkkiz rəngi rəngi təyin edən 3-bitli RGB sxeminə dördüncü bit (parlaqlıq) artırılıb ki, bu da qırmızı, yaşıl və mavi rənglərin işıqlılığını artırmağa imkan verir və nəticədə 16 rəng alınır. İsmayıl Calallı (Sadıqov), “İnformatika terminlərinin izahlı lüğəti”, 2017, “Bakı” nəşriyyatı, 996 s.
Əməyin intensivliyi və ekstensivliyi
Əməyin intensivliyi və ekstensivliyi — həm iş vaxtının uzunluğu (ekstensiv göstəricilər) , həm də əmək intensivliyi səviyyəsi (intensiv göstəricilər) ilə onun kəmiyyətini xarakterizə edən əməyin göstəriciləri. Əməyin genişliyi iş vaxtının müddəti ilə əlaqədar əməyin miqdarının dəyişməsidir: iş saatlarının, iş günlərinin, iş həftələrinin, ayların sayı . Geniş əmək göstəricilərini ölçmək, planlaşdırmaq və nəzarət etmək asandır. Əksər ölkələrdə onların sərhədləri qanunla tənzimlənir. Beləliklə, Rusiyada iş vaxtının uzunluğu və ona nəzarət ilə bağlı əsas məsələlər Əmək Məcəlləsinin IV bölməsində nəzərdən keçirilir. Minimum əmək haqqı ilə sistematik əlaqədə iş vaxtının müddəti əsas yaşayış səviyyəsini təşkil edir. Ekstensiv göstəricilər iş vaxtı ərzində müəyyən standart sabit yük səviyyəsini nəzərdə tutan zamanla yalnız əməyin müddətini nəzərə alır . Əmək ehtiyatlarının səviyyəsi adətən əmək qabiliyyətli əhalinin ölçüsü ilə ölçülür, lakin ümumi iş vaxtı fondunun hesablamaları da mümkündür ki, bu da bu göstəricini sənaye və ya ölkə daxilində ümumi əməyin geniş ölçüsünə çevirir. Tələb olunan işi yerinə yetirmək üçün standart insan-saat sayı planlaşdırma sistemlərində tez-tez istifadə olunur (məsələn, giriş-çıxış üsulu, xətti proqramlaşdırma, şəbəkə diaqramı).
Kapitalın intensivliyi
Kapitalın intensivliyi — əmtəənin özünün dəyərinə və digər istehsal amillərinin, xüsusən də əməyin dəyərinə nisbətdə əmtəə istehsalında istifadə olunan kapitalın dəyəri. İstehsal prosesi çərçivəsində (həm mikro, həm də makro səviyyədə) kapitalın intensivliyi səviyyəsini kapitalla əmək arasındakı nisbət kimi, yəni izokvant boyunca nöqtələr toplusu kimi qiymətləndirmək olar. Maşın və alətlərdən istifadə əməyin səmərəliliyini artırır, buna görə də kapital intensivliyinin artması (kapitalın dərinləşməsi adlanır, yəni kapital-əmək nisbətinin artması) əmək məhsuldarlığını artırır. Uzunmüddətli perspektivdə daha çox istehsal kapitalı olan cəmiyyətlər daha yüksək həyat standartlarına malik olurlar. Avstriya məktəbi hesab edirdi ki, hər hansı bir sənayenin kapital tutumu onda qəbul edilən dairəvi istehsal üsulu və istehlakçı tələbi ilə müəyyən edilir. Solou öz hesablamalarına əsaslanaraq iddia edirdi ki, iqtisadi artım kapital və əməyin kəmiyyət və keyfiyyəti ilə deyil, əsasən texniki tərəqqi (məhsuldarlığın artımı) hesabına təmin edilir. Harvard Universitetinin 2000-ci ildə Amerika İqtisadiyyat Assosiasiyasının prezidenti Deyl Yorgenson yazır: Qrilixes və mən göstəririk ki, kapitalın və əməyin keyfiyyətindəki dəyişikliklər və investisiya mallarının keyfiyyəti Solow qalıqlarının çoxunu izah edir. Hesab edirik ki, kapital və əmək 1945-1965-ci illər arasında artımın 85 faizini təşkil edib və yalnız 15 faizini məhsuldarlığın artımına aid etmək olar... Həmçinin Kuznets və Soloun yanaşmalarına əsaslanan əvvəlki məhsuldarlıq tədqiqatlarının birdən-birə köhnəlməsinə səbəb oldu.

Tezlik illər üzrə

Sözün tezliyi - sözün mətnlərdə hansı tezliklə rast gəlinmə göstəricisidir. Bu rəgəm 1 000 000 söz arasında sözün neçə dəfə meydana gəlməsini göstərir.

Ümumi • 60.62 dəfə / 1 mln.
2002 ••••••••••• 61.67
2003 •••••••• 40.55
2004 ••••••• 37.73
2005 •••••• 29.02
2006 ••••••• 34.91
2007 •••••••• 45.25
2008 •••••••• 42.15
2009 ••••••• 38.56
2010 ••••••••• 47.11
2011 ••••••••••••••• 80.73
2012 ••••••••••• 57.48
2013 ••••••• 34.28
2014 ••••••••• 47.19
2015 •••••••••••• 62.60
2016 •••••••••••••••••••• 113.67
2017 •••••••••••••••• 85.68
2018 •••••••••••••••• 89.00
2019 •••••••••••• 67.74
2020 ••••••••••••• 69.09

intensiv sözünün leksik mənası və izahı

 • 1 sif. [lat.] Gərgin, güclü, qızğın. İntensiv iş. – Üçpərli balta ilə işlərkən quyuda gilli məhlulun cərəyanı da nisbətən intensiv (z.) olmalıdır ki, külli miqdarda qazılmış süxur tamamilə qaldırılsın və quyunun dibi təmiz olsun. S.Quliyev. 2. Daha böyük səmərə verən, daha məhsuldar. İntensiv üsul. □ İntensiv kənd təsərrüfatı – istifadə olunan torpaq sahəsinin hər bir vahidinə böyük xərc və səy qoyma əsasında qurulmuş kənd təsərrüfatı istehsalı sistemi.

  Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti / intensiv

intensiv sözünün sinonimləri (yaxın mənalı sözlər)

intensiv sözünün rus dilinə tərcüməsi

 • 1 I прил. интенсивный: 1. напряженный, усиленный. İntensiv əmək интенсивный труд, intensiv hərəkət интенсивное движение, intensiv şüalanma интенсивное излучение 2. дающий наибольшую производительность. İntensiv kənd təsərrüfatı интенсивное сельское хозяйство, intensiv üsul интенсивный метод II нареч. интенсивно

  Azərbaycanca-rusca lüğət / intensiv

intensiv sözünün inglis dilinə tərcüməsi

intensiv sözünün fransız dilinə tərcüməsi

intensiv sözünün ləzgi dilinə tərcüməsi

 • 1 [lat.] прил. интенсивный (1. гужлу, къизгъин (мес. кӀвалах); 2. гзаф бегьер гудай, гзаф менфят гудай, гзаф бегьерлу, гзаф магьсулдар).

  Azərbaycanca-ləzgicə lüğəti / intensiv

"intensiv" sözü ilə başlayan sözlər

Oxşar sözlər

#intensiv nədir? #intensiv sözünün mənası #intensiv nə deməkdir? #intensiv sözünün izahı #intensiv sözünün yazılışı #intensiv necə yazılır? #intensiv sözünün düzgün yazılışı #intensiv leksik mənası #intensiv sözünün sinonimi #intensiv sözünün yaxın mənalı sözlər #intensiv sözünün əks mənası #intensiv sözünün etimologiyası #intensiv sözünün orfoqrafiyası #intensiv rusca #intensiv inglisça #intensiv fransızca #intensiv sözünün istifadəsi #sözlük