macrophylla sözü azərbaycan dilində

macrophylla

Yazılış

  • macrophylla • 50.0000%
  • Macrophylla • 50.0000%

* Sözün müxtəlif mətnlərdə yazılışı.

Mündəricat

OBASTAN VİKİ
Baccharis macrophylla
Baccharis macrophylla (lat. Baccharis macrophylla) — bitkilər aləminin astraçiçəklilər dəstəsinin mürəkkəbçiçəklilər fəsiləsinin bakxaris cinsinə aid bitki növü.
Buddleja macrophylla
Buddleja cordata (lat. Buddleja cordata) — bitkilər aləminin dalamazçiçəklilər dəstəsinin qaraşəngikimilər fəsiləsinin buddleya cinsinə aid bitki növü. Buddleja acuminata Kunth Buddleja astralis Standl. & Steyerm. Buddleja cordata var. teposan Loes. Buddleja decurrens Schltdl. & Cham. Buddleja floccosa Kunth Buddleja floccosa var. crassifolia Loes.
Buxus macrophylla
Callicarpa macrophylla
Callicarpa macrophylla (lat. Callicarpa macrophylla) — bitkilər aləminin dalamazçiçəklilər dəstəsinin dalamazkimilər fəsiləsinin callicarpa cinsinə aid bitki növü.
Callista macrophylla
Dendrobium macrophyllum (lat. Dendrobium macrophyllum) — bitkilər aləminin qulançarçiçəklilər dəstəsinin səhləbkimilər fəsiləsinin dendrobium cinsinə aid bitki növü. Callista macrophylla (A.Rich.) Kuntze Latourorchis macrophylla (A.Rich.) Brieger Sayeria macrophylla (A.Rich.) Rauschert Dendrobium macrophyllum var. macrophyllum Dendrobium macrophyllum var.
Cardamine macrophylla
İriyarpaq ürəkotu (lat. Cardamine macrophylla) — bitkilər aləminin kələmçiçəklilər dəstəsinin kələmkimilər fəsiləsinin ürəkotu cinsinə aid bitki növü.
Drosera macrophylla
Drosera macrophylla (lat. Drosera macrophylla) — bitkilər aləminin qərənfilçiçəklilər dəstəsinin şehçiçəyikimilər fəsiləsinin şehçiçəyi cinsinə aid bitki növü.
Eremostachys macrophylla
Phlomoides molucelloides (lat. Phlomoides molucelloides) — bitkilər aləminin dalamazçiçəklilər dəstəsinin dalamazkimilər fəsiləsinin phlomoides cinsinə aid bitki növü. Eremostachys molucelloides Bunge Eremostachys macrochila Jaub. & Spach Eremostachys macrophylla Montbret & Aucher ex Benth. Eremostachys molucelloides var. intermedia Regel Eremostachys molucelloides subsp. macrophylla (Montbret & Aucher ex Benth.) Takht. Eremostachys molucelloides var. macrophylla (Montbret & Aucher ex Benth.) Regel Eremostachys pyramidalis Jaub.
Gentiana macrophylla
İriyarpaq acıçiçək (lat. Gentiana macrophylla) — bitkilər aləminin acıçiçəklilər dəstəsinin acıçiçəkkimilər fəsiləsinin acıçiçək cinsinə aid bitki növü.
Gymnocline macrophylla
Tanacetum macrophyllum (lat. Tanacetum macrophyllum) — bitkilər aləminin astraçiçəklilər dəstəsinin mürəkkəbçiçəklilər fəsiləsinin dağtərxunu cinsinə aid bitki növü. Achillea latifolia Salisb. Achillea sambucifolia Desf. Achillea sambucifolia C.C.Gmel. Chamaemelum leucocephalum (Cass.) E.H.L.Krause Chamaemelum macrophyllum (L.) E.H.L.Krause Chrysanthemum macrophyllum Waldst. & Kit. Chrysanthemum microphyllum (DC.) Caball. Gymnocline leucocephala Cass. Gymnocline macrophylla (Waldst.
Hydrangea macrophylla
İriyarpaq hortenziya (lat. Hydrangea macrophylla) — hortenziyakimilər fəsiləsinin hortenziya cinsinə aid bitki növü. Hündürlüyü 1-2 m, düz qalxan budaqlara malik koldur. Yarpaqları sadə, yumurtavari və tünd yaşıl, uzunluğu 7-15 sm, kənarları dişlidir. Çiçəkləri iri, çəhrayı, bəzən mavi və ağ rəngdə olub, enli, qalxanvari çiçək qrupunda toplanır. Kasayarpaqları iri, yaşımtıl, tədricən ağ, çəhrayı və ya mavi rəngdə olur. Meyvəsi 2-3 bölümlü, çoxsaylı xırda toxumları olan qutucuqdur. Yazdan yayın ortasına qədər 18-200 C-də toxumlarla, zoğlarla və kolun bölünməsi ilə çoxaldılır. İşıqlı və yarımkölgəli ərazilərdə bitir. 100C-yə qədər soyuqlara dözür.
Hystrichophora macrophylla
Hystrichophora (lat. Hystrichophora) — astraçiçəklilər sırasının mürəkkəbçiçəklilər fəsiləsinə aid bitki cinsi. Hystrichophora macrophylla Mattf.
Inula macrophylla
Şərq andızı (lat. Inula orientalis) — bitkilər aləminin astraçiçəklilər dəstəsinin mürəkkəbçiçəklilər fəsiləsinin andız cinsinə aid bitki növü. Çoxillik, 20-50 (60) sm hündürlükdə, gövdəsi duz, şırımlı, sadə, tüklü bitkidir. Yarpaqları bütöv, yanlardan kirpikli, aşağıdakılar uzunsov-kürəkvari gövdədən dartılmış, sonrakılar oturaq ürəkvari və ya yumurtavari ucubizdir. Səbətləri iri, 20-30 mm enində, tək-tək yerləşirlər. Sarğısının yarpaqları çoxcərgəli, biz-lansetvari, sıx qaratəhər kirpiklidir. Dilcik çiçəkləri qızılı-sarı, sarğıdan iki dəfə uzundur. Toxumcaları 3 mm uzunda silindrvari, çılpaq, şırımlıdır; kəkili qonur, tükcüklü, toxumcalardan bir az uzundur. BQ qərbi, BQ şərqi, BQ Quba sahəsinin rayonlarında yuxarı dağ qurşağından alp qurşağına kimi yayılmışdır. Subalp və alp çəmənlərində, məşə kənarlarında və talalarında bitir.
Latourorchis macrophylla
Dendrobium macrophyllum (lat. Dendrobium macrophyllum) — bitkilər aləminin qulançarçiçəklilər dəstəsinin səhləbkimilər fəsiləsinin dendrobium cinsinə aid bitki növü. Callista macrophylla (A.Rich.) Kuntze Latourorchis macrophylla (A.Rich.) Brieger Sayeria macrophylla (A.Rich.) Rauschert Dendrobium macrophyllum var. macrophyllum Dendrobium macrophyllum var.
Ligularia macrophylla
Ligularia macrophylla (lat. Ligularia macrophylla) — mürəkkəbçiçəklilər fəsiləsinin liqulariya cinsinə aid bitki növü.
Mentha macrophylla
Su nanəsi (lat. Mentha aquatica) — bitkilər aləminin dalamazçiçəklilər dəstəsinin dalamazkimilər fəsiləsinin nanə cinsinə aid bitki növü. Avropa, Cənub-qərbi Asiyada və şimal-qərbi Afrikada bitir. Çoxillik, uzun, sürünən zoğludur. Gövdəsi düz və ya qalxan, hündürlüyü 30-80 sm, budaqlı, demək olar ki, çılpaq və ya tüklənmiş bitkidir. Yarpaqları saplaqlı, 2-5 sm uzunluqda, 1-3 sm enində, uzunsov yumurtavari və ya elliptik, küt və ya ucubiz, kənarları mişarvari, zəif tüklü, yaşılbozumtul rəngdədir. Köbələri çoxçiçəklidir, 2-3 sayda gövdənin və budaqların təpəsində birləşərək kürəvari, oval və ya uzunsov başcıqlı çıçəkqrupunda yığılmışdır. Kasacıqları pırpızlaşmış tüklü, boruvari, tacı 6-8 mm uzunluqda, çəhrayıdır. Fındıqcıqları yumurtavari, xırda nöqtəlidir. BQ qərbi, BQ şərqi, BQ Quba sahəsi, Samur-Dəvəçi ovalığının rayonlarında arandan orta dağ qurşağına kimi yayılmışdır.
Othonna macrophylla
Othonna macrophylla (lat. Othonna macrophylla) — bitkilər aləminin astraçiçəklilər dəstəsinin mürəkkəbçiçəklilər fəsiləsinin othonna cinsinə aid bitki növü. Othonna ovalifolia Hutch.
Passiflora macrophylla
Passiflora macrophylla (lat. Passiflora macrophylla) — qonaqotukimilər fəsiləsinin qonaqotu cinsinə aid bitki növü. Passiflora macrophylla Kolumbiya və Ekvadorun qərbində yayılmışdır.
Pojarkovia macrophylla
Caucasalia macrophylla (lat. Caucasalia macrophylla) — bitkilər aləminin astraçiçəklilər dəstəsinin mürəkkəbçiçəklilər fəsiləsinin caucasalia cinsinə aid bitki növü. Adenostyles macrophylla (M.Bieb.) Czerep. Cacalia macrophylla M.Bieb. Pojarkovia macrophylla (M.Bieb.) Askerova Adenostyles rhombifolia (Willd.) Pimenov Cacalia caucasica Hoffm. Cacalia rhombifolia Willd. Cineraria caucasica Hoffm. Senecio platyphyllus DC. Senecio platyphyllus var. glandulosus V.A.Matthews Senecio rhombifolius (Willd.) Sch.Bip.
Salvia macrophylla
Salvia macrophylla (lat. Salvia macrophylla) — dalamazkimilər fəsiləsinin adaçayı cinsinə aid bitki növü.
Sayeria macrophylla
Dendrobium macrophyllum (lat. Dendrobium macrophyllum) — bitkilər aləminin qulançarçiçəklilər dəstəsinin səhləbkimilər fəsiləsinin dendrobium cinsinə aid bitki növü. Callista macrophylla (A.Rich.) Kuntze Latourorchis macrophylla (A.Rich.) Brieger Sayeria macrophylla (A.Rich.) Rauschert Dendrobium macrophyllum var. macrophyllum Dendrobium macrophyllum var.
Sobralia macrophylla
Sobralia macrophylla (lat. Sobralia macrophylla) — bitkilər aləminin qulançarçiçəklilər dəstəsinin səhləbkimilər fəsiləsinin sobralia cinsinə aid bitki növü. Sobralia chlorantha Hook. Cattleya chlorantha (Hook.) Beer Cyathoglottis macrantha Lem.
Thermopsis macrophylla
Thermopsis macrophylla (lat. Thermopsis macrophylla) — paxlakimilər fəsiləsinin termopsis cinsinə aid bitki növü.
Ficus macrophylla
Ficus macrophylla (lat. Ficus macrophylla) — bitkilər aləminin gülçiçəklilər dəstəsinin tutkimilər fəsiləsinin əncir cinsinə aid bitki növü.
Cacalia macrophylla
Caucasalia macrophylla (lat. Caucasalia macrophylla) — bitkilər aləminin astraçiçəklilər dəstəsinin mürəkkəbçiçəklilər fəsiləsinin caucasalia cinsinə aid bitki növü. Adenostyles macrophylla (M.Bieb.) Czerep. Cacalia macrophylla M.Bieb. Pojarkovia macrophylla (M.Bieb.) Askerova Adenostyles rhombifolia (Willd.) Pimenov Cacalia caucasica Hoffm. Cacalia rhombifolia Willd. Cineraria caucasica Hoffm. Senecio platyphyllus DC. Senecio platyphyllus var. glandulosus V.A.Matthews Senecio rhombifolius (Willd.) Sch.Bip.
Epipactis helleborine f. macrophylla
Eremostachys molucelloides subsp. macrophylla
Phlomoides molucelloides (lat. Phlomoides molucelloides) — bitkilər aləminin dalamazçiçəklilər dəstəsinin dalamazkimilər fəsiləsinin phlomoides cinsinə aid bitki növü. Eremostachys molucelloides Bunge Eremostachys macrochila Jaub. & Spach Eremostachys macrophylla Montbret & Aucher ex Benth. Eremostachys molucelloides var. intermedia Regel Eremostachys molucelloides subsp. macrophylla (Montbret & Aucher ex Benth.) Takht. Eremostachys molucelloides var. macrophylla (Montbret & Aucher ex Benth.) Regel Eremostachys pyramidalis Jaub.
Eremostachys molucelloides var. macrophylla
Phlomoides molucelloides (lat. Phlomoides molucelloides) — bitkilər aləminin dalamazçiçəklilər dəstəsinin dalamazkimilər fəsiləsinin phlomoides cinsinə aid bitki növü. Eremostachys molucelloides Bunge Eremostachys macrochila Jaub. & Spach Eremostachys macrophylla Montbret & Aucher ex Benth. Eremostachys molucelloides var. intermedia Regel Eremostachys molucelloides subsp. macrophylla (Montbret & Aucher ex Benth.) Takht. Eremostachys molucelloides var. macrophylla (Montbret & Aucher ex Benth.) Regel Eremostachys pyramidalis Jaub.
Hydrangea macrophylla subsp. chungii
Hydrangea chungii (lat. Hydrangea chungii) — hortenziyakimilər fəsiləsinin hortenziya cinsinə aid bitki növü.
Nuphar lutea subsp. macrophylla
Sarı nelufər (lat. Nuphar lutea) - nelufər cinsinə aid bitki növü. Nuphar luteum (L.) Smith - Sarı nelufər (Dırmaşan, sarı suzanbağı) Çoxillik su bitkisidir. Sürünən, möhkəm, çoxsaylı ağ qaytanabənzər köklərdən ibarətdir. Kökləri silindrik, bir və ya bir neçə yan şaxələnən köklərə malik, uzunluğu 1-1,5 m (bəzən 3-4m), eni isə 13sm, xaricdən sarı-yaşıl, daxili ağ, tünd rombabənzər-dairəvi dişlidir. Zirvədə yerləşən yarpaq və çiçəklərin saplaqları möhkəmdir. Yarpaqları iki tiplidir: üzən-sıx, zəif dərili, yumurtayabənzər-ellipsvari, uzunluğu 15-17 sm dairəvikənarlı, əsası dərin oyuqlu, nazik və büküşlüdür. Çiçəkləri sarı, tək, uzun qaytanabənzər olub, suyun üzərinə sərilərək şarabənzər görünməklə, diametri 4-5 sm olur. May-avqust aylarında çiçəkləyir, iyul-sentyabr aylarında isə meyvələri yetişir. Toxumla və vegetativ yolla çoxalır.
Persea gratissima var. macrophylla
Amerika perseyası (lat. Persea americana) — bitkilər aləminin dəfnəçiçəklilər dəstəsinin dəfnəkimilər fəsiləsinin perseya cinsinə aid bitki növü. Vətəni Mərkəzi Amerika və Meksikanın yüksəkdağlı rayonlarıdır. Botaniki cəhətdən avakado giləmeyvədir. Lakin əmtəəşünaslıq təsnifatına görə çəyirdəkli meyvələr qrupuna aid edilir. Meyvəsi yumru, oval formada, bəzən armudaoxşardır. Qabığı sıx, dərivari hamar və ya çopuq, qara, bənövşəyi və ya yaşıl rəngdədir. Yetişmiş meyvələrin ətliyi qabığından asan aralanır. Meyvənin daxilində iri çəyirdəyi var. Meyvənin ümumi kütləsinin 25%-ni təşkil edir.

Oxşar sözlər

#macrophylla nədir? #macrophylla sözünün mənası #macrophylla nə deməkdir? #macrophylla sözünün izahı #macrophylla sözünün yazılışı #macrophylla necə yazılır? #macrophylla sözünün düzgün yazılışı #macrophylla leksik mənası #macrophylla sözünün sinonimi #macrophylla sözünün yaxın mənalı sözlər #macrophylla sözünün əks mənası #macrophylla sözünün etimologiyası #macrophylla sözünün orfoqrafiyası #macrophylla rusca #macrophylla inglisça #macrophylla fransızca #macrophylla sözünün istifadəsi #sözlük