normativ sözü azərbaycan dilində

normativ

* azərbaycan dilinin orfoqrafiya lüğətində mövcuddur

Yazılış

 • normativ • 95.9101%
 • Normativ • 3.9893%
 • NORMATİV • 0.1006%

* Sözün müxtəlif mətnlərdə yazılışı.

Mündəricat

OBASTAN VİKİ
Normativ akt
Normativ akt– 1) Tənzimlənməsi Azərbaycan Respublikası Konstitusiyası ilə,qanunla və ya fərmanla dövlət orqanının səlahiyyətlərinə aid edilən məsləkər üzrə həmin dövlət orqanı tərəfindən və ya referendum yolu ilə qəbul edilmiş rəsmi sənəddir. Normativ hüquqi aktlar qeyri-müəyyən subyekt dairəsi üçün v Və dəfələrlə tətbiq olunması üçün nəzərdə tutulub. 2)hüquqi akt – hüquq mənbələri növlərindən biri. Normativ akt hüquq normalarının müəyyənləşdirilməsi, dəyişdirilməsi, ləğv edilməsi məqsədilə dövlət orqanı tərəfindən verilir. Hüquqi aktlar kateqoriyasına normativ hüquqi aktlarla yanaşı normativ xarakterli hüquqi aktlar və qeyri-normativ hüquqi aktlar da daxildir. R.Əliquliyev, S.Şükürlü, S.Kazımova. Elmi fəaliyyətdə istifadə olunan əsas terminlər. Bakı İnformasiya Texnologiyaları, 2009, 201 s.
Normativ etika
Normativ etika — fəlsəfi intizam, mövcud əxlaq normalarını, əxlaqi təlimləri öyrənən etika bölməsidir. Nəzəri etikanın bir hissəsi - normalar elmidir. Normativ etikaya iki baxımdan baxıla bilər: idrak və qeyri-idrak. Eyni zamanda, qeyri-idrakçı bir mövqe baxımından normativ etika əxlaqi şüurun bir elementi kimi qiymətləndirilir və təsvir etikası əxlaq haqqında bilik olaraq buna qarşı çıxır. Koqnitiv baxımdan normativ etika əxlaqdan fərqlənmir və beləliklə, öz araşdırma obyekti olduğundan nizam və əxlaq haqqında biliklər qarışıqdır. Bəzi müasir idrak alimləri norma etikasının elmi nəzəriyyə kimi qəbul edilməməsi lazım olduğunu iddia edirlər, çünki onun mövzusu ciddi şəkildə ümumiləşdirilməyib sistemləşdirilə bilməz. Hər hansı bir rasionalistik əxlaq normativ etikanın, o cümlədən tətbiq olunan etikanın və konkret mənəvi təlimlərin sahələrindən biri sayıla bilər. Erkən ellinizm dövründə meydana gələn və qədim dünyanın sonuna qədər təsirini qoruyan bir fəlsəfi məktəb. Məktəb adını Stoa Poykile (yun. στοά ποικίλη, hərfən «boyalı portiko»), adından almışdır, burada stoaçılığın banisi olan Zenon Kitiyski əvvəlcə müstəqil müəllim kimi fəaliyyət göstərmişdir.
Normativ yoxlama
Normativ yoxlama (ing. Authority control) — kitabxana elmində kataloq və biblioqrafik məlumatların yeganə və bənzərsiz bir ad verilərək keçirilməsi prosesi. Bu unikal başlıqlar ardıcıl olaraq kataloqda istifadə olunur və digər təşkilati məlumatlarla, məsələn arayışlar ilə işləyir. Hər bir başlıqda tətbiqetmənin və istifadənin hədləri haqqında qısa bir məlumat var, bu təşkilat kitabxana işçilərinə kataloqu yeniləməyə kömək edir və tədqiqatçıların işini asanlaşdırır. Kataloqatçılar, hər bir obyekti (müəllif, kitab, seriya, naşir) özünəməxsus bir mətn identifikatoru təyin edirlər, bu giriş, təxəllüs və ya kriptonimin bir variantı olsa belə, bu varlığa aid bütün istinadları bənzərsiz təsvir etmək üçün istifadə olunur. Unikal bir başlıq, əlaqəli qurumlar haqqında məlumat daxil olmaqla, bütün müvafiq məlumatları əldə etməyə imkan verir. Normativ yoxlama bir verilənlər bazasında yerləşə bilər və digər qurumlarla və digər məlumat bazaları ilə əlaqələri ehtiva edə bilər. Buna görə normativ nəzarət bir növ biblioqrafik nəzarət və normativ lüğətdir. Nəzəri cəhətdən hər hansı bir məlumat normativ yoxlamaya məruz qalsa da (şərti adlar, şəxsi adlar, firma adları), kitabxanalardakı kataloqlar ümumiyyətlə müəlliflərin və kitabların adları ətrafında cəmlənir. Konqres təsnifatı kitabxanası oxşar bir funksiyanı yerinə yetirir, baxmayaraq ki, ümumiyyətlə ayrıca nəzərdən keçirilir.
Normativ aktların sistemləşdirilməsi
Normativ aktların sistemləşdirilməsi — hüquq normalarının sadələşdirilməsinə və təkmilləşdirilməsinə yönəlmiş fəaliyyət. Müasir hüquqşünaslığa əsasən sistemləşdirmənin üç növündən (metodundan) istifadə edir: təsis: rəsmi; qeyri-rəsmi; konsolidasiya; kodlaşdırma: universal; sənaye; sənaye daxili; kompleks / sahələrarası. Həmçinin tənzimləyici aktların uçotu sistemləşdirmə yanaşmalarından bəhs olunur. Dövlət orqanları, müəssisələr, təşkilatlar və təşkilatlar tərəfindən saxlanılması məqsədi ilə müəyyən bir sxem üzrə işlənmə və tənzimləmə üçün mövcud qaydaların toplanması. Ən ümumi jurnal mühasibat və avtomatlaşdırılmış mühasibatdır. Əlavə Сенин И. Н. Основы юридической техники. Directmedia. 2017. ISBN 978-5-4475-9034-5. Владимир Исаков, Владимир Толстик, Владимир Баранов, Владимир Карташов, Юрий Тихомиров.
Normativ hüquqi akt
Normativ hüquqi akt — səlahiyyətli dövlət orqanı tərəfindən qəbul edilmiş, göstərişləri ümumi məcburi xarakter daşıyan, hüquq normalarını müəyyən edən, dəyişdirən və ya ləğv edən, dəfələrlə tətbiq olunmaq üçün nəzərdə tutulmuş rəsmi yazılı sənəddir. Azərbaycan Respublikası Milli Məclisi tərəfindən 21 dekabr 2010-cu il tarixində qəbul edilən Normativ hüquqi aktlar haqqında Azərbaycan Respublikasının Konstitusiya Qanunu 1.0.1-ci maddəsində Normativ hüquqi akt anlayışı aşağıdakı şəkildə göstərilir: Normativ hüquqi akt – tənzimlənməsi Azərbaycan Respublikasının Konstitusiyası ilə, qanunla və ya fərmanla dövlət orqanının səlahiyyətlərinə aid edilən məsələlər üzrə həmin dövlət orqanı tərəfindən və ya referendum yolu ilə qəbul edilmiş, hamı üçün məcburi davranış qaydalarını əks etdirən, qeyri-müəyyən subyektlər dairəsi üçün və dəfələrlə tətbiq olunmaq üçün nəzərdə tutulmuş müəyyən formalı rəsmi sənəddir. Normativ hüquqi aktı qəbul edən dövlət orqanına ictimai münasibətlərin müəyyən sahəsinin tənzimlənməsində xüsusi səlahiyyət verilirsə, həmin dövlət orqanının qəbul etdiyi normativ hüquqi akt eyni kateqoriyalı dövlət orqanının həmin sahə üzrə qəbul etdiyi normativ hüquqi aktına münasibətdə daha yüksək hüquqi qüvvəyə malikdir.

Tezlik illər üzrə

Sözün tezliyi - sözün mətnlərdə hansı tezliklə rast gəlinmə göstəricisidir. Bu rəgəm 1 000 000 söz arasında sözün neçə dəfə meydana gəlməsini göstərir.

Ümumi • 95.45 dəfə / 1 mln.
2002 ••••••• 51.39
2003 •••••••••• 74.80
2004 •••••••••••• 88.60
2005 ••••••••••• 80.97
2006 •••••••••••••• 102.26
2007 •••••••••••• 90.07
2008 ••••••••••••••• 111.58
2009 ••••••••••••••••• 123.67
2010 •••••••••••• 86.78
2011 •••••••••••••••••••• 153.82
2012 •••••••••••••••• 120.21
2013 •••••••• 56.74
2014 •••••••••• 76.02
2015 ••••••••• 61.92
2016 •••••••••••••• 102.74
2017 ••••••••••• 83.24
2018 ••••••••••••• 96.34
2019 ••••••••••••• 96.39
2020 •••••• 40.18

normativ sözünün leksik mənası və izahı

 • 1 [lat. normatio – qaydaya salma] 1. Hər hansı bir işin görülməsi, icrası üçün əsas götürülən normalar göstəricisi. Plan normativi. Texniki normativlər. 2. Hər hansı bir şey üçün norma müəyyənləşdirən, norma qoyan. Normativ qrammatika. Məktəb normativləri.

  Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti / normativ

normativ sözünün rus dilinə tərcüməsi

 • 1 I сущ. норматив (экономический или технический показатель норм, в соответствии с которыми производится работа). Əmək məhsuldarlığının normativləri нормативы производительности труда, texniki normativlər технические нормативы II прил. нормативный: 1. устанавливаемый нормативом. Normativ vaxt нормативное время, normativ yük нормативная нагрузка, normativ xassə нормативная характеристика, экон. normativ maya dəyəri нормативная себестоимость, normativ dəyər нормативная стоимость, normativ vergiqoyma нормативное обложение, normativ xərclər нормативные расходы 2. определяющий норму (нормы) чего-л. Normativ uçot нормативный учёт; лингв. normativ qrammatika нормативная грамматика, normativ morfologiya нормативная морфология; normativ aktlar юрид. нормативные акты

  Azərbaycanca-rusca lüğət / normativ

normativ sözünün inglis dilinə tərcüməsi

normativ sözünün fransız dilinə tərcüməsi

normativ sözünün ləzgi dilinə tərcüməsi

 • 1 [lat. normatio-qaydaya salma] норматив (1. са кар авун, кьилиз акъудун патал асас яз кьазвай нормаяр; plan normativi пландин норматив; 2. норма тайин ийидай, къайда эцигдай, норма эцигдай; normativ qrammatika норматив(ная) грамматика).

  Azərbaycanca-ləzgicə lüğəti / normativ

"normativ" sözü ilə başlayan sözlər

Oxşar sözlər

#normativ nədir? #normativ sözünün mənası #normativ nə deməkdir? #normativ sözünün izahı #normativ sözünün yazılışı #normativ necə yazılır? #normativ sözünün düzgün yazılışı #normativ leksik mənası #normativ sözünün sinonimi #normativ sözünün yaxın mənalı sözlər #normativ sözünün əks mənası #normativ sözünün etimologiyası #normativ sözünün orfoqrafiyası #normativ rusca #normativ inglisça #normativ fransızca #normativ sözünün istifadəsi #sözlük