kommunal sözü azərbaycan dilində

kommunal

* azərbaycan dilinin orfoqrafiya lüğətində mövcuddur

Yazılış

 • kommunal • 82.9320%
 • Kommunal • 17.0489%
 • KOMMUNAL • 0.0191%

* Sözün müxtəlif mətnlərdə yazılışı.

Mündəricat

OBASTAN VİKİ
Kommunal həmrəylik
Kommunal həmrəylik, bir kənd və ya kənd icması (bir cəmiyyət tərəfindən də edilə bilər) içində işlərin könüllü və ya məcburi olaraq həmrəylik göstərərək edilməsidir. Kəndin hər hansı bir probleminin həll edilməsinə qərar verilibsə bu zaman kənddəki hər ev işçi çatışmazlığını ödəməlidir. Əgər pul da toplanacaqsa buna Mərkəz lövhəsi deyilir. Bir çatışmazlıq üçün pul toplanılmasına qərar verilibsə, hər evin ölçüsünə nisbətdə maddi kömək edilməlidir. Kommunal işbirliyi, kəndlərdə və ya kiçik qəsəbələrdə hər kəs tərəfindən qəbul edilmiş yazılmamış qanuna əsaslanan bir həmrəylik təşkilatıdır. Bir bələdiyyənin görməli olub lakin görmədiyi bir çox iş bu şəkildə edilir. Kommunal həmrəyliklə edilən bəzi işlərə nümunə aşağıda göstərilmişdir: Kənddə kanalizasiya sisteminin qurulması Kənddə otlaq sahələrinin təmizlənməsi. Toy və ya yas yerlərinin qurulması. Məktəb tikintisi. Məscid tikintisi.
Kommunal möhkəmləndirmə
Kommunal gücləndirmə — bir konsepsiya və ya fikrin onu dəstəkləmək üçün kifayət qədər empirik sübutların təqdim edilib-edilməməsindən asılı olmayaraq bir cəmiyyətdə dəfələrlə təsdiqləndiyi sosial fenomen. Zaman keçdikcə bu konsepsiya və ya ideya bir çox insanların zehnində möhkəm bir inanca çevrilir və icma üzvləri tərəfindən fakt kimi qəbul edilə bilər. Çox vaxt konsepsiya və ya ideya kütləvi informasiya vasitələrində, kitablarda və ya digər ünsiyyət vasitələrində nəşrlər vasitəsilə daha da gücləndirilə bilər. "Milyonlarla insanın hamısı səhv ola bilməz" ifadəsi faktoidlərin geniş şəkildə qəbul edilməsinə kömək edən, cəmiyyət tərəfindən gücləndirilmiş bir ideyanı şübhəsiz qəbul etmək üçün ümumi tendensiyanın göstəricisidir. Bu terminə çox oxşar bir termin narkotik asılılığını dayandırmaq üçün davranış üsulu olan icma gücləndirilməsidir. İcmanın gücləndirilməsi yanaşması (İGY) alkoqolizmə qarşı davranışçı bir terapiya yanaşmasıdır. Onun məqsədi içki içmək üçün müsbət gücləndirməni aradan qaldırmaq və ayıqlıq üçün müsbət gücləndirməni artırmaqla nəfsi saxlama bacarığına nail olmaqdır. İGY bir neçə müalicə komponentini, o cümlədən müştəridə içkidən imtina etmək motivasiyasını yaratmaq, müştəriyə ayıqlığa başlamaqda kömək etmək, müştərinin içmə tərzini təhlil etmək, müsbət gücləndirməni artırmaq, yeni mübarizə davranışlarını öyrənmək və bərpa prosesinə əhəmiyyətli insanları cəlb etmək amillərini özündə birləşdirir. Optimal müalicə nəticəsinə nail olmaq üçün bu komponentlər fərdi müştərinin ehtiyaclarına uyğunlaşdırıla bilər. Bundan əlavə, müalicənin nəticəsi terapevt tərzi və ilkin müalicə intensivliyi kimi amillərdən təsirlənə bilər.
Azərbaycan SSR əməkdar kommunal və əhaliyə məişət xidməti işçisi
Azərbaycan SSR əməkdar kommunal və əhaliyə məişət xidməti işçisi (azərb-kiril. Азәрбајҹан ССР әмәкдар коммунал вә әһалијә мәишәт хидмәти ишчиси) — Azərbaycan SSR-də kommunal təsərrüfatı və əhaliyə məişət xidməti sahəsində fərqlənmiş şəxslərə 1977–1983-cü illərdə verilən fəxri ad. "Azərbaycan SSR əməkdar kommunal və əhaliyə məişət xidməti işçisi" fəxri adı Azərbaycan SSR Ali Soveti Rəyasət Heyətinin 20 iyul 1977-ci il tarixli Fərmanı ilə təsis edilmişdir. Fəxri ad Azərbaycanın kommunal təsərrüfatı və əhaliyə məişət xidməti sistemi müəssisələrinin və birliklərinin, elmi-tədqiqat və layihə-konstruktor təşkilatlarının bu sahədə azı 15 il işləmiş, istehsal tapşırıqlarının, sosialist öhdəliklərinin yerinə yetirilməsində, yeni xidmət növlərinin, əhaliyə xidmətin mütərəqqi forma və metodlarının tətbiq edilməsində xüsusilə fərqlənmiş, habelə yüksək ixtisaslı kadrlar hazırlanması işində böyük xidmətləri olan yüksək ixtisaslı işçilərə verilirdi. 26 avqust 1983-cü ildə "Azərbaycan SSR əməkdar kommunal və əhaliyə məişət xidməti işçisi" fəxri adı ləğv edilmiş və mahiyyətcə oxşar olan "Azərbaycan SSR əməkdar mənzil-kommunal təsərrüfatı və əhaliyə məişət xidməti işçisi" fəxri adı təsis edilmişdir.
Azərbaycan Respublikasının əməkdar mənzil-kommunal təsərrüfatı və əhaliyə məişət xidməti işçisi
Azərbaycan SSR əməkdar mənzil-kommunal təsərrüfatı və əhaliyə məişət xidməti işçisi (azərb-kiril. Азәрбајҹан ССР әмәкдар мәнзил-коммунал тәсәррүфаты вә әһалијә мәишәт хидмәти ишчиси) — Azərbaycan SSR-də mənzil-kommunal təsərrüfatı və əhaliyə məişət xidməti sahəsində fərqlənmiş şəxslərə 1983-cü ildən verilən fəxri ad. "Azərbaycan SSR əməkdar mənzil-kommunal təsərrüfatı və əhaliyə məişət xidməti işçisi" fəxri adı Azərbaycan SSR Ali Soveti Rəyasət Heyətinin 26 avqust 1983-cü il tarixli Fərmanı ilə təsis edilmişdir. Fəxri ad mənzil-kommunal təsərrüfatı və məişət xidməti sistemi müəssisələrinin, birlik və idarələrinin, elmi-tədqiqat və digər təşkilatlarının bu sahədə azı 15 il işləmiş fəhlələrinə, mühəndis-texnik və digər işçilərinə verilirdi. "Azərbaycan SSR əməkdar mənzil-kommunal təsərrüfatı və əhaliyə məişət xidməti işçisi" fəxri adının təsis edilməsi ilə mahiyyətcə oxşar olan "Azərbaycan SSR əməkdar kommunal və əhaliyə məişət xidməti işçisi" fəxri adı ləğv olunmuşdur. 5 fevral 1991-ci ildə Azərbaycan SSR-in Azərbaycan Respublikası adlandırılmasından, daha sonra isə Azərbaycanın müstəqillik əldə etməsindən sonra "Azərbaycan SSR əməkdar mənzil-kommunal təsərrüfatı və əhaliyə məişət xidməti işçisi" fəxri adı heç bir hüquqi sənəd qəbul olunmadan 1993-cü ilədək "Azərbaycan Respublikasının əməkdar mənzil-kommunal təsərrüfatı və əhaliyə məişət xidməti işçisi" adı ilə verilmişdir.
Azərbaycan SSR əməkdar mənzil-kommunal təsərrüfatı və əhaliyə məişət xidməti işçisi
Azərbaycan SSR əməkdar mənzil-kommunal təsərrüfatı və əhaliyə məişət xidməti işçisi (azərb-kiril. Азәрбајҹан ССР әмәкдар мәнзил-коммунал тәсәррүфаты вә әһалијә мәишәт хидмәти ишчиси) — Azərbaycan SSR-də mənzil-kommunal təsərrüfatı və əhaliyə məişət xidməti sahəsində fərqlənmiş şəxslərə 1983-cü ildən verilən fəxri ad. "Azərbaycan SSR əməkdar mənzil-kommunal təsərrüfatı və əhaliyə məişət xidməti işçisi" fəxri adı Azərbaycan SSR Ali Soveti Rəyasət Heyətinin 26 avqust 1983-cü il tarixli Fərmanı ilə təsis edilmişdir. Fəxri ad mənzil-kommunal təsərrüfatı və məişət xidməti sistemi müəssisələrinin, birlik və idarələrinin, elmi-tədqiqat və digər təşkilatlarının bu sahədə azı 15 il işləmiş fəhlələrinə, mühəndis-texnik və digər işçilərinə verilirdi. "Azərbaycan SSR əməkdar mənzil-kommunal təsərrüfatı və əhaliyə məişət xidməti işçisi" fəxri adının təsis edilməsi ilə mahiyyətcə oxşar olan "Azərbaycan SSR əməkdar kommunal və əhaliyə məişət xidməti işçisi" fəxri adı ləğv olunmuşdur. 5 fevral 1991-ci ildə Azərbaycan SSR-in Azərbaycan Respublikası adlandırılmasından, daha sonra isə Azərbaycanın müstəqillik əldə etməsindən sonra "Azərbaycan SSR əməkdar mənzil-kommunal təsərrüfatı və əhaliyə məişət xidməti işçisi" fəxri adı heç bir hüquqi sənəd qəbul olunmadan 1993-cü ilədək "Azərbaycan Respublikasının əməkdar mənzil-kommunal təsərrüfatı və əhaliyə məişət xidməti işçisi" adı ilə verilmişdir.
Azərbaycan Respublikasının əməkdar mənzil-kommunal təsərrüfatı və əhaliyə məişət xidməti işçilərinin siyahısı
Mirzəbala Mürvət oğlu Rzayev — 12.08.1991
Azərbaycan SSR əməkdar mənzil-kommunal təsərrüfatı və əhaliyə məişət xidməti işçilərinin siyahısı
Sadıq Cavad oğlu Abdullayev — 04.02.1991
Alye departamentinin kommunaları
Alye — Fransanın mərkəzi bölgəsinin cənubunda yerləşən departament. Departamentə 3 dairə, 35 kanton və 320 kommuna daxildir. Siyahıda əlifba sırası ilə departamentin kommunaları göstərilir.
En departamentinin kommunalarının siyahısı
Fransanın En departamentindəki 419 kommunannın siyahısı.
Yuxarı Alplar departamentinin kommunaları
Aşağıda Fransanın Provans-Alp-Kot-d'Azür regionunun 162 kommunasının siyahısı verilmişdir. Kommunalar Yuxarı Alplar departamentinə daxildirlər.
Yuxarı Korsika departamentinin kommunaları
Yuxarı Korsika (fr. Haute-Corse) — Fransanın cənubundakı Korsika adasındakı departament, Korsika bölgəsinin departamentlərindən biridir. İnzibati mərkəzi Bastia şəhəridir. 2012-ci il siyahıyaalınmasına əsasən, departamentinin əhalisi 170,828 nəfər idi. 2015-ci ilə qədər Yuxarı Korsika ərazisi 3 rayona (Bastiya, Kalvi və Korte), 15 kanton və 236 kommunaya bölündü. Departamentin əhalisi 10000 nəfərdən çox olan 1 şəhər, 5000 nəfərdən çox olan 6 şəhər var. Sant-Antonino kommunası Fransanın ən gözəl kəndi adına layiq görülüb.
Yuxarı Provans Alpları departamentinin kommunaları
Yuxarı Provans Alpları (fr. Alpes-de-Haute-Provence) — Fransanın Provans-Alp-Kot-d'Azur regionun departamentlərindən biri. İnzibati mərkəzi — Din-le-Ben. 2012-ci il siyahıyaalınmasına görə departamentin 161 241 nəfər əhalisi var idi. 2015-ci ilə qədər Yuxarı Provans Alp dağlarının ərazisi 4 dairəyə bölündü (Din-le-Ben, Barselonnet, Kastellan və Forkalkye), 15 kanton və 200 kommuna. 2012-ci ilin siyahıyaalınmasına görə, departamentdə 10,000 nəfərdən çox əhalisi olan yalnız 2 şəhər var — Manosk və Din-le-Ben. 1982-ci ildə Mutye-Sent-Mari, Fransanın ən gözəl kəndinin işarəsi ilə qeyd olundu. Siyahıda əlifba sırası ilə departamentin kommunaları göstərilmişdir.
İtaliya kommunaları
İtaliya kommunaları — İtaliyada üçüncü dərəcəli inzibati vahid olub, adətən şəhər və ətraf ərazilərdən ibarət olur. Doğum ölüm və yaşayış qeydiyyatı, seçici siyahılarının tərtibi, kommuna mülkünün idarə edilməsi, kommuna daxili yolların çəkilməsi kimi səlahiyyətlərə malikdir. Kommuna başçısı mer (it. sindaco), onun qanunverici orqanı kommuna şurası/məclisi (it. consiglio comunale), icraedici orqanı isə kommuna idarəsidir (it. giunta comunale). Kommuna əhalisi tərəfindən mer və kommuna şurası birbaşa seçilir.
San-Marino kommunalarının siyahısı
Baxmayaraq ki,Doqana şəhəri respublikanın ən iri şəhərlərindəndir amma o muxtar vilayət hesab olunmur və Serravelle vilayətinə məxsusdur.

Tezlik illər üzrə

Sözün tezliyi - sözün mətnlərdə hansı tezliklə rast gəlinmə göstəricisidir. Bu rəgəm 1 000 000 söz arasında sözün neçə dəfə meydana gəlməsini göstərir.

Ümumi • 40.24 dəfə / 1 mln.
2002 •••••••••• 30.84
2003 ••••••• 22.83
2004 •••••••• 24.59
2005 •••••••••• 31.04
2006 •••••••••••• 37.39
2007 •••••••••••••••• 53.28
2008 ••••••••••• 36.30
2009 ••••••••• 30.24
2010 •••••••••• 32.68
2011 •••••••••• 32.43
2012 ••••••••••• 33.90
2013 •••••••••• 30.34
2014 •••••••••• 33.46
2015 •••••••••• 33.51
2016 •••••••••••••••••• 57.96
2017 ••••••••••••••••••• 63.41
2018 ••••••••••••••• 49.29
2019 ••••••••••••• 43.26
2020 •••••••••••••••••••• 67.36

kommunal sözünün leksik mənası və izahı

kommunal sözünün rus dilinə tərcüməsi

 • 1 коммунальный

  Azərbaycanca-rusca lüğət / kommunal
 • 2 прил. коммунальный (относящийся к городскому хозяйству). Kommunal təsərrüfat коммунальное хозяйство, kommunal xidmətlər коммунальные услуги, kommunal mənzil коммунальная квартира, kommunal xərclər коммунальные расходы

  Azərbaycanca-rusca lüğət / kommunal

kommunal sözünün inglis dilinə tərcüməsi

 • 1 s. communal; municipal; ~ təsərrüfat communal / municipal economy; ~ mülkiyyət communal / municipal property; ~ mənzil communal flat; ~ xidmət(lər) public utilities, municipal service

  Azərbaycanca-ingiliscə lüğət / kommunal

kommunal sözünün fransız dilinə tərcüməsi

kommunal sözünün ləzgi dilinə tərcüməsi

"kommunal" sözü ilə başlayan sözlər

Oxşar sözlər

#kommunal nədir? #kommunal sözünün mənası #kommunal nə deməkdir? #kommunal sözünün izahı #kommunal sözünün yazılışı #kommunal necə yazılır? #kommunal sözünün düzgün yazılışı #kommunal leksik mənası #kommunal sözünün sinonimi #kommunal sözünün yaxın mənalı sözlər #kommunal sözünün əks mənası #kommunal sözünün etimologiyası #kommunal sözünün orfoqrafiyası #kommunal rusca #kommunal inglisça #kommunal fransızca #kommunal sözünün istifadəsi #sözlük