bazar sözü azərbaycan dilində

bazar

* azərbaycan dilinin orfoqrafiya lüğətində mövcuddur

Yazılış

 • bazar • 89.3381%
 • Bazar • 10.6240%
 • BAZAR • 0.0379%

* Sözün müxtəlif mətnlərdə yazılışı.

Mündəricat

OBASTAN VİKİ
Bazar
Bazar (fars. بازار‎) – satıcı və alıcıların alış-veriş etdiyi məkan, ticarət obyekti. Bazarın ən sadə və həm də ən mühüm tərkib hissəsi əmtəələrin alqı-satqı əməliyyatıdır. Bu prosesdə əmtəə və pul satıcı ilə alıcının münasibətə girmələri üçün iqtisadi vasitələrdir, bazarın mövcudluğunun zəruri şərtlərdir (komponentlərdir). Deməli, bazarın mövcudluğu üçün onun subyektləri (alıcı və satıcı) və vasitələri (pul və əmtəə) olmalıdır. Lakin alqı-satqı əməliyyatının baş verməsi üçün hər iki bazar subyektinin marağı (mənafeyi) olmalıdır. Onları bazara gətirən də elə budur, mənafelərdir. Deməli, bazar mənafeləri reallaşdıran iqtisadi mexanizmdir ki, onun da bir çox ünsürləri mövcuddur. == Tarix == Tarixən əvvəl, yerli bazarlar yaranır və onların inkişafı region bazarlarının meydana gəlməsinə səbəb olur. Regionlararası iqtisadi əlaqələrin yaranması və genişlənməsi milli bazarın formalaşmasına gətirib çıxarır.
Azad bazar
Azad bazar və ya sərbəst bazar — iqtisadiyyatda iştirakçıların sayı məhdud olan qiymətlərin hər hansı xarici amillərdən asılı olmadan yalnız tələb və təklifə uyğun olaraq müəyyən edildiyi bazar. Bu cür bazarda cəmiyyətin bütün üzvləri istənilən təsərrüfat fəaliyyəti ilə tam sərbəst şəkildə məşğul ola bilərlər. Bu bazarda istehsal amillərinin mütləq mobilliyi, kapitalın yerdəyişməsinin qeyri-məhdud sərbəstliyi, bazarın hər bir iştirakçısının bazar haqqında mütləq tam informasiyaya malik olması, eyniadlı məhsulların mütləq mənada yekcins olması inhisarçılıq, monopsoniya, dövlət tənzimləməsinin olmaması, qiymətlərin azad rəqabətin gedişində kortəbii şəkildə müəyyənləşməsi səciyyəvi haldır. Azad rəqabətin heç bir iştirakçısı qeyri-iqtisadi metodlarla başqa iştirakçının qərarına bilavasitə təsir göstərə bilməz.
Aşağı bazar
Aşağı bazar küçəsi – Şuşanın tarixi mərkəzində yerləşən üç əsas magistral küçədən biridir. Aşağı və Rasta bazar küçələrinin kəsişməsi nəticəsində şəhərin əsas ticarət və ictimai mərkəzi olan Meydan formalaşır. Şəhərin ən qədim və mühüm ticarət küçəsi olan Aşağı bazar küçəsi Aşağı meydan və Meydanı birləşdirir. == Tarixi == Şuşa şəhərinin inkişafının ən erkən dövrlərindən etibarən Qarabağ xanlığının paytaxt sakinləri qaladan kənarla geniş ticarət əlaqələri yaratmışdılar. Şəhərin aşağı hissəsində karvansaraların olması artıq həmin dövrlərdə kənardan şəhərə ticarət məqsədi ilə gələnlərin olmasından xəbər verir. Lakin, Pənahəli xanın dövründə Şuşa ticari əhəmiyyətdən daha çox müdafiə xarakterli qala-şəhər kimi nəzərdə tutulduğuna görə, şəhərdə ticarətin inkişafına bir o qədər də əhəmiyyət verilmirdi. E. Avalov qeyd edir ki, Şuşanın ticarət mərkəzinin tarixi qeyd edilməmiş baş planda əks etdirilmiş memarlıq-planlaşdırma kompozisiyası da həmin dövrdə ticarətin səviyyəsini əks etdirir. Buna görə də kiçik həcmli ticari əlaqələr mühitində Aşağı bazar kimi kiçik ticarət küçəsi yetərli idi. == Xüsusiyyətləri == Aşağı bazar küçəsi XIX əsrin I yarısına kimi Şuşanın əsas kompozisiya-planlaşdırma strukturunun mərkəzində məhz bu küçə dayanırdı. Şuşa şəhərinin tarixi qeyd edilməmiş baş planına görə, XIX əsrin əvvəllərində bu küçə şəhərdə yeganə dəqiq planlaşdırılmış ticarət magistralı olmaqla, hər iki tərəfində qırmızı xətt boyunca ticarət sıraları yerləşirdi.
Bazar-Cümə
Bazar-Cümə — İranın Gilan ostanında yerləşən şəhər. Bazar-Cümə əhalisinin əksəriyyətini giləklər təşkil edir.
Bazar (Zaqatala)
Bazar — Azərbaycan Respublikasının Zaqatala rayonunun inzibati ərazi vahidində kənd. Kənd Çobankol bələdiyyəsinin tərkibindədir. == Əhalisi == 659 əhalisi var.
Bazar (dəqiqləşdirmə)
Müxtəlif Bazar — Bazar ertəsi — dünyanın bir çox ölkələrində yeni həftənin başlandığı gün. Bazar günü — Bazar meydanı — İçəri Şəhərdə yerləşən və ölkə əhəmiyyətli abidə olan sıratağlı dini-memarlıq kompleksi. Bazar (iqtisadiyyat) — Bazar iqtisadiyyatı —Yaşayış məntəqələri Bazar (Xaçın kənd) Bazar (Zaqatala) — Azərbaycanın Zaqatala rayonunda yerləşən kənd. Bazar cümə — İranın Gilan ostanında yerləşən şəhər.
Bazar (iqtisadiyyat)
Bazar — ayrı-ayrı mal və xidmətlərin alıcıları (istehlakçıları) ilə satıcıları (təchizatçıları) arasında mübadiləni təmin edən bir sıra proses və prosedurlar. Bazarlar müxtəlif formalarda ola bilər. Bazarın əsas meyarlarından biri rəqabətin mövcudluğunu təmin edən iştirakçıların fəaliyyət sərbəstliyidir. Müstəqil iştirakçıların sayı nə qədər çox olsa, bazarın rəqabət qabiliyyəti o qədər yüksəkdir. Bir əsas satıcısı və bir neçə alıcısı olan bazara inhisar deyilir. Ən böyük alıcı və bir neçə satıcı üçün bazar monopoliyasıdr. Bunlar qeyri-kamil rəqabətin həddidir. == Tərif == K. R. Makkonellu və S. L. Brüya görə bazar, müəyyən mal və xidmətlərin alıcılarını və satıcılarını bir araya gətirən bir qurum, bir mexanizmdir. Bazarların özləri müxtəlif formalarda ola bilər . Bazar — əmtəə iqtisadiyyatının bir kateqoriyasıdır, məhsul (xidmət) istehsalçıları ilə istehlakçılar arasında müntəzəm mübadilə əməliyyatlarına əsaslanan iqtisadi münasibətlər məcmusudur.
Bazar Meydanı
Sıratağlı dini-memarlıq kompleksi, Bazar meydanı və ya Xanəgah kompleksi — İçəri Şəhərdə yerləşən və ölkə əhəmiyyətli abidə olan sıratağlı dini-memarlıq kompleksi. Qız Qalasının şimаl tərəfində 1964-cü ildə aparılan arxeoloji qazıntı işləri zаmаnı mаrаqlı quruluşа mаlik sıratağlı аbidə аşkаr оlunmuşdur. == Quruluşu == Abidənin hər tərəfdən səki və sütunlu tağlarla əhatə olunması Məscidül-Həramı xatırladır. Aparılan arxeoloji qazıntılar nəticəsində bu ərazidən 52 qəbir aşkar olunmuşdur. Qəbirlərin əksəriyyəti "əmanət meyitlər"dir. Abidə ərazisində və tağlar altında olan qəbirlər yəqin ki, başqa yerdən gətirilən "əmanət meyitlər"ə məxsus olmuşdur. Müsəlman adətlərinə görə bəzi şəxslər öldükdən sonra müqəddəs yerlərdə basdırılmalarını vəsiyyət edirdilər. Nəzərdə tutulmuş müqəddəs yer çox uzaq olduqda meyiti əmanət olaraq yaxın yerlərdə basdırırdılar. Həyətin ortasında, qəbirlərin yanında silindrik formalı bir quyu və ondan bir qədər aralı cənub-şərq tərəfdə səkkizguşəli böyük bir sütun aşkar olunmuşdur. Sütün daşla hörülmüş səkkizguşəli, üç pilləli səki üzərində dayanmışdır.
Bazar adası
Bazar adası — Şimal Torpağı arxipelaqı ərazisinə daxildir. İnzibati cəhətdən Krasnoyarsk diyarının Taymır Dolqan-Nenes rayonu ərazisinə yerləşir. Oktyabr İnqilabı adasından 3,5 km şimal-şərqdə, Cverdlov burnu ilə Naçalnıy burnu arasında qərarlaşır. Ovalvari formaya malikdir. Şimaldan cənuba 800 metr, şərqdən qərbə isə 250 km uzunluğa malikdir. Bazar adasından 1,7 km aralıda adsız bir ada yerləşir.
Bazar cümə
Bazar-Cümə — İranın Gilan ostanında yerləşən şəhər. Bazar-Cümə əhalisinin əksəriyyətini giləklər təşkil edir.
Bazar ertəsi
Bazar ertəsi – dünyanın bir çox ölkələrində yeni həftənin başlandığı gün. ISO 8601 beynəlxalq standartına görə yeddi günlük həftənin birinci günüdür. Rəsmi sənədlərdə bazar ertəsi bəzən qısaldılmış şəkildə b.e. də yazılır. Türk dillərində " ertə " " gün başlanğıcı", " sabah " anlamında olduğundan " bazar ertəsi " -" bazardan sonrakı " gün deməkdir. Azərbaycanda bu gün rəsmi sənədlərdə və rəsmi dildə bazar ertəsi adlansa da,cəmiyyətdə daha sadə,sıra sayına görə birinci gün deyilir. Bazar ertəsi həftədə bazar günü ilə çərşənbə axşamı arasında yerləşir. Bir çox ölkələrdə həftənin birinci günü bazar ertəsidir.Həm yeni iş, həm də yeni dərs günü bazar ertəsi ilə başlayır.Ancaq islam ölkələrində və İsraildə həftə bazar günü ilə başlayır.Onlarda bazar ertəsi həftənin ikinci günüdür. Qədim türk, ərəb, fars, yunan, ivrit, portuqal və erməni dillərində bazar ertəsi ikinci gün deməkdir. Bazar ertəsi ilə bağlı bəzi inanclar da vardır.SSRİ-də 1960- cı ildən 1965- ci ilədək bazar ertəsi günü edilən 11 kosmik uçuş qəza ilə nəticələndiyindən, bu gün 1965-ci ildən " yuxarıların tapşırığı ilə " kosmonavtlar üçün bazar günü elan edildi.
Bazar gücü
Bazar gücü (ing. market power) — mikroiqtisadiyyatda və sənaye bazarları nəzəriyyəsində firmanın məhsul və ya xidmətin qiymətini marjinal xərclərdən yuxarı qaldırmaq qabiliyyəti. Mükəmməl rəqabət şəraitində bazar gücü tamamilə yoxdur. Fərdi istehlakçılar və firmalar əmtəə və ya xidmətin qiymətini verilmiş kimi qəbul edirlər, yəni qiymət ekzogen olaraq verilir. Qiymət marjinal xərcə bərabər olduğundan firmalar sıfır iqtisadi mənfəət əldə edirlər. Qeyri-kamil rəqabət şəraitində firmalar sövdələşmə gücü və qiymətlərə təsir etmək imkanı əldə edirlər. Nəticədə qiymət marjinal xərcləri üstələyir və firmalar sıfırdan fərqli iqtisadi mənfəət əldə edirlər. Qiymətin marjinal xərcdən artıq olması bazar gücünün bir ölçüsüdür. == Bazar gücünün səbəbləri == Sövdələşmə qabiliyyəti mükəmməl rəqabət üçün ilkin şərtlərdən hər hansı birinin pozulması nəticəsində yarana bilər. Bazar təklifi məhdud sayda firmalar tərəfindən formalaşır və ya bazar tələbi məhdud sayda alıcılar tərəfindən təqdim olunur.
Bazar günü
Bazar – dünyanın bir çox ölkələrində həftənin sayca yeddinci ( bəzilərində birinci ) günü. Bazar günü həftədə şənbə günü ilə bazar ertəsi günü arasında yerləşir. ISO 8601 beynəlxalq standartına görə yeddi günlük həftənin yeddinci günüdür. Rəsmi sənədlərdə cümə bəzən qısaldılmış şəkildə b.- da yazılır. Beşgünlük iş həftəsi qəbul edilmiş ölkələrdə bazar günü ikinci istirahət günüdür. == Adı == Günün adı qədimdən məhz bu gün kənd bazarlarının keçirilməsi ilə yaranıb. == Dinlərdə == === Islam === İslam dinin rəsmi din edildiyi ölkələrdə və İsraildə bazar gene adı iş günüdür. Yəhudi xalqının inancına görə yeni il bazar günüdən başlaya bilməz, çünki, bu halda yanvar ayının 13-ü cümə gününə düşür ki, bu isə çox uğursuz hal sayılır. Bu gün azərbaycan dilində həm rəsmi, həm qeyri-rəsmi şəkildə bazar günü adlanır. === Xristian === Bəzi konservativ xristian Avropa dövlətlərində bazar günü işləmək və mal almaq günah sayılır.
Bazar iqtisadiyyatı
Bazar iqtisadiyyatı — dünyada mövcud olan iqtisadi sistemlərdən ən geniş yayılmışı. Bazar iqtisadiyyatı məfhumundakı "bazar" iqtisadiyyatın sifətini, necəliyini, onun bazar təbiətli olmasını bildirir. Bazar təbiətli olmaq o deməkdir ki, iqtisadiyyat bazar üçün işləyir, bazar mexanizmi və bazar qanunları ilə tənzim olunur. Tarixən bazar bazar iqtisadiyyatından əvvəl meydana gəlmişdi. Ancaq o bazar iqtisadi sistemində fəaliyyət göstərir və buna görə də əvvəl bazar iqtisadiyyatının mahiyyəti, əsasları ilə bağlı məsələləri nəzərdən keçirmək lazımdır. Bazar istehsalçı və istehlakçıların qarşılıqlı fəaliyyətini təmin edən mexanizmdir, onların mövcudluq üsuludur. Bazar əsasən tədavül sferası, alqı-satqı ilə bağlıdır. Bazar iqtisadiyyatı daha geniş, əhatəlidir. O, istehsalı, bölgünü, mübadiləni və istehlak sahələrinin hamısını əhatə edir, onların tam halında mövcudluğunu təmin edir. İqtisadi bir sistem kimi bazar iqtisadiyyatının tam formalaşması kapitalizm cəmiyyətində baş vermişdir.
Bazar kapitalizasiyası
Bazar qiymətləndirməsi
Bazar quruluşu
Bazar quruluşu (ing. market structure) iqtisadi nəzəriyyədə — eyni məhsul istehsal edən şirkətlərin sayından asılı olaraq sənaye sahələrinin konfiqurasiyası. == Bazar strukturlarının növləri == İnhisarçı rəqabət və ya hər birinin bazar payı az və məhsulları zəif fərqlənən çox sayda şirkətin olduğu rəqabətli bazar. Oliqopoliya — böyük bir bazar payını birlikdə idarə edən az sayda şirkətin üstünlük təşkil etdiyi bazardır. Duopoliya — yalnız iki şirkətin bir oligopoliyasına aid xüsusi bir haldır. Oliqopsoniya — satıcılarının çox olduğu, lakin alıcılarının az olduğu bir bazardır. İnhisarçılıq bir məhsul və ya xidmət istehsalçısının yalnız bir olduğu bazardır. Təbii inhisar — miqyaslı iqtisadiyyatın nə qədər səmərəliliyi artdıqca şirkətin böyüdüyü bir inhisardır. Bir şirkət, müstəqil olaraq bütün bir bazara iki və ya daha kiçik ya da daha dar ixtisaslaşmış şirkətlərin hər hansı bir birləşməsindən daha ucuz qiymətə xidmət edə bilsə, təbii bir inhisardır. Monopsoniya — yalnız bir müştərisi olan bir bazardır.
Bazar sektoru
Bazar seqmentasiyası
Bazar seqmentasiyası — bazarda istehlakçıların və ya potensial istehlakçıların müxtəlif qruplara (və ya seqmentlərə) bölünməsi prosesi, onların daxilində istehlakçıların müəyyən marketinq kompleksi ilə təmin edilən oxşar və ya oxşar ehtiyacları var. Məhsullar arasındakı fərqləri məhsulun həyat dövrü ərzində saxlanıla bilən xərc fərqlərinə çevirmək üçün nəzərdə tutulmuş marketinqin mühüm aspekti. == Tarixi == Biznes tarixçisi Riçard S. Tedlou bazarın seqmentləşdirilməsinin təkamülünün dörd mərhələsini müəyyən edir: Parçalanma (1880-ci illərə qədər): İqtisadiyyat yerli və ya regional olaraq mal satan kiçik regional təchizatçılarla xarakterizə olunurdu. Unifikasiya və ya kütləvi marketinq (1880-1920-ci illər). Nəqliyyat sistemləri təkmilləşdikcə iqtisadiyyat vahidləşdi. Standartlaşdırılmış, markalı məhsullar ölkə daxilində paylanırdı. İstehsalçılar məhsulun həyat dövrünün əvvəlində bazara daxil olmaq üçün miqyas iqtisadiyyatına nail olmaq üçün ciddi standartlaşdırmada israr edirdilər. Seqmentləşdirmə (1920-1980-ci illər): Bazar ölçüsü artdıqca, istehsalçılar müxtəlif demoqrafik və psixoqrafik bazar seqmentlərinin ehtiyaclarını ödəmək üçün müxtəlif keyfiyyət göstəriciləri ilə fərqli modellər istehsal edə bildilər. Bu, demoqrafik, sosial-iqtisadi və həyat faktorlarına əsaslanan bazar differensasiyası dövrüdür. Hiperseqmentasiya (1980-ci illərdən sonrakı): getdikcə daha daralmış bazar seqmentlərinin müəyyənləşdirilməsinə doğru keçid.
Bazar tendensiyası
Bazar tendensiyası - Bazar tendensiyası, maliyyə bazarlarının zamanla müəyyən bir istiqamətdə hərəkət etmə meyli. Bu tendensiyalar uzun zaman çərçivələri üçün sekulyar, orta zaman çərçivələri üçün birinci dərəcəli və qısa zaman çərçivələri üçün ikinci dərəcəli olaraq təsnif edilir. Treyderlər bazar tendensiyalarını texniki analizdən istifadə edərək müəyyən etməyə çalışırlar. Onlar cari qiymətin dəstək və müqavimət səviyyələrinə uyğunlaşması nəticəsində bazar tendensiyasını proqnoz edirlər. Gələcək qiymətləri heç vaxt bilmək mümkün olmadığı üçün tendensiya yalnız retrospektiv olaraq müəyyən edilə bilər. == Bazar terminologiyası == "Buğa bazarı" və "ayı bazarı" terminləri müvafiq olaraq yuxarı və aşağı bazar tendensiyalarını təsvir edir və ya bütövlükdə bazarı, ya da xüsusi sektorları və qiymətli kağızları təsvir etmək üçün istifadə olunur.
Bazar uğursuzluğu
Bazar uğursuzluğu (bazar qüsuru, bazar fiyaskosu) — bazar tarazlığının Pareto səmərəli olmadığı bazar vəziyyətidir, yəni “bazarın görünməz əli” olan bazar tənzimləmə mexanizmi işləmir (məsələn, ətraf mühitin çirklənməsi, mədəndən sonra torpağın bərpası). Beləliklə, “uğursuzluqlar” (fiyasko) ümumiyyətlə bazar mexanizminin mənfi nəticələrini düzəltmək və ya aradan qaldırmaq üçün iqtisadiyyatın və iqtisadi münasibətlərin inzibati tənzimlənməsinin zəruriliyini nəzərdə tutur. == Yaranma tarixi == Con Mill 1848-ci ildən bəri "Siyasi İqtisadiyyatın Prinsipləri" adlı əsərində bazar mexanizmi təsirsiz olduqda bazarın gücsüzlüyünü qeyd etdi: istehlakçı, xüsusən də təhsil sahəsində xidmətlərin keyfiyyətini qiymətləndirə bilmir. == Tərifi == Bazar fiyaskosu — iqtisadi subyektlərin rasional davranışının Pareto — resursların səmərəli bölüşdürülməsini təmin etmədiyi, bazarda koordinasiya mexanizminin uğursuzluğu olduğu bazardakı tarazlıq; bazar tamlığı şərtinin pozulduğu, istehlakçıların və istehsalçıların davranışının rəqabətə davamlı olmadığı və ya bazar tarazlığının olmadığı resursların səmərəsiz bazar bölgüsüdür. == Bazar uğursuzluqlarının təsnifatı == Bazar uğursuzluğunun səbəbləri: mükəmməl olmayan rəqabət şəraitində bazar gücü (inhisar, inhisar və oliqopoliya daxil olmaqla); məlumat çatışmazlığı və asimmetriya; xarici təsirlər; ictimai mallar halında istisna edilməməsi.İnhisarçılıq, inhisarçılıq və oliqopoliya şəraitində tarazlıq, marjinal gəlir və marjinal xərclər bərabər olduqda və qiymət marjinal gəlir və marjinal xərclərin dəyərini aşdıqda, yəni bütün digər şeylər bərabər olduqda, qiymət mükəmməl rəqabətdən daha yüksək və məhsulun həcmi mükəmməl rəqabətdən az olduqda tarazlıq qurulur; xalis sosial itkilər var . Məlumat asimmetriyası ilə istehlakçı istehsalçıya təsir göstərə bilməz, göstərilən xidmətlərin keyfiyyətinə nəzarət yoxdur, xidmətlərin keyfiyyətinin dəqiq qiymətləndirilməsi olmur və satıcı məhsullarının keyfiyyət xüsusiyyətlərini daha yaxşı bilir. Məlumat çatışmazlığı səmərəsizliyi artırır, əməliyyat tərəfləri arasında qarşılıqlı əlaqəni bloklayır; xalis sosial itkilər var . Xarici təsirlər olduqda, hər hansı bir fəaliyyətdən və ya istehsal amilindən əldə olunan fayda və ya xərclərin bir hissəsi kənar şəxslərə çatır ki, bu da ayrı-ayrı şəxslərin kommunal funksiyalarına və müəssisələrin istehsal funksiyalarına təsir göstərir; xalis sosial itkilər var. Paratorun səmərəliliyi laissez-faire pozulduqda Frensis Bator beş növ uğursuzluğu izah etmişdir: mövcudluğun uğursuzluğu, istehsal və paylama arasındakı marjinal əvəz dərəcələrinin bərabərliyinin sabitliyinin olmaması; siqnalın uğursuzluğu, hər bir istehsalçı üçün yerli maksimum mənfəətin və ya hər bir istehsalçı üçün ümumi maksimum mənfəətin olmaması; təşviqin uğursuzluğu, bütün istehsalçılar üçün mənfi olmayan mənfəətin olmaması; strukturun sıradan çıxması, resursların bölüşdürülməsində maksimum rifah qurmuş bir neçə səmərəli miqyaslı firmanın məhsulu və qiymətləri öz-özünə dəstəkləyə bilmədiyi mükəmməl rəqabətin pozulması; məcburetmənin uğursuzluğu, qanuni və təşkilati qüsurların mövcudluğu, mənbələrin və məhsulların uçotunda məhdudiyyətlərin olması, bazara yerləşdirilməsinin qarşısını almaq. == Baş vermə səbəbləri == Bazar uğursuzluqlarının mənbələri: birləşmə, razılaşma və amansız rəqabət səbəbiylə rəqabətin yox olması, yalnız az sayda firma meydana gətirməsi; daha real kapitalın, böyük və mərkəzləşdirilmiş bazarların, zəngin xammal mənbələrinin istifadəsini tələb edən texnoloji tərəqqinin inkişafı, genişmiqyaslı istehsalçılar formalaşdırmaq; bazar sisteminin istehlakçıların ehtiyaclarına uyğun olaraq resursları yenidən bölüşdürə bilməməsi, bu səbəbdən israfçı və səmərəsiz istehsal və gəlirin qeyri-bərabər bölgüsü; tələb və təklif istehsalın bütün mənfəətlərini və xərclərini əks etdirmədiyi halda, bazar sisteminin müəyyən mal və xidmətlərin istehsalı və istehlakı ilə əlaqəli bütün üstünlükləri və xərcləri nəzərə ala bilməməsi; sosial və ya kollektiv ehtiyaclar nəzərə alınmadığı halda, istehsalını fərdi şəxslər tərəfindən bazar yolu ilə maliyyələşdirilə bilməyən mal və xidmətlərə ehtiyacların mövcudluğu; tam məşğulluq mexanizminin qeyri-sabitliyi və qiymət səviyyəsinin sabitliyi.Beləliklə, mükəmməl rəqabətlə qaynaq bölgüsünün səmərəliliyinə mane olan amillər bunlardır : gəlirin optimal bölgüsü mexanizmi olmaması; yan maliyyət və fayda olmaması, ictimai malların istehsalı; daha yaxşı texnologiyanın istifadəsinə, yeni istehsal avadanlığının inkişafına və texniki tərəqqi tempindəki ləngimələrə maneələrin meydana çıxması; məhsul fərqlənməsinin olmaması və yeni məhsulların yaradılması üçün şəraitin olmaması.Mark Blauq əlavə edir ki, iqtisadi subyektlərin istehsal funksiyaları və üstünlükləri bir-birindən asılı olduqda, Pareto optimal şərtlərini Piqu rifahının maksimumlaşdırma qaydası ilə əvəz etmək lazımdır.
Bazar çaxnaşması
Bazarlıq təşvişi — fövqəladə hal baş verdikdə və ya baş verməsi gözlənildikdə; və ya yüksək qiymət artımı və ya defisit əvvəlcədən hiss edildikdə istehlakçıların eyni bir məhsulu tələbatdan artıq sayda, çox miqdarda alması. Bazar çaxnaşması sürü psixologiyasının bir növüdür. "Moda, keçici həvəs, səhm bazarında atılan addımlar, istehlak mallarının əldə edilməsi, alış-veriş xəstəliyi, məhsul ehtiyatlarının toplanması və bank çaxnaşması kimi kollektiv hərəkətlər"i araşdıran iqtisadi tədqiqatların geniş bir sahəsi olan istehlakçı davranışı nəzəriyyəsində maraq kəsb edən sahələrdən biridir.Bazar çaxnaşması qıtlıq riskinin real olub-olmamasından asılı olmayaraq əsl qıtlıqla nəticələnə bilər; axırıncı ssenari gözlənti effektinə nümunədir. == Nümunələr == Bazar çaxnaşması aşağıdakı hadisələrdən əvvəl, hadisələrin gedişində və ya bitdikdən sonra baş vermişdir: Veymar Respublikasında hiperinflyasiya Benqaliyada kütləvi aclıq (1943) 1962-ci il Karib böhranı — ABŞ-da konservləşdirilmiş qidaların alınmasında çaxnaşmaya səbəb oldu. 1979-cu il neft böhranı — Neftin alınmasında Yaponiyanın başlatdığı çaxnaşmaya səbəb oldu. 2000-ci il problemi — ərzaq. 2001 — 11 sentyabr terror aktlarının ardınca beynəlxalq əmtəə bazarlarında metal, qızıl və neft alışında çaxnaşma. 2003-cü ilin yanvar-fevral aylarında SARS infeksiyasının yayıldığı dövrdə Çinin Quandun əyalətində və qonşu Haynan və Honkonqda duz, düyü, sirkə, bitki yağı, antibiotiklər, maska və Çin xalq təbabəti vasitələri kimi bir sıra məhsulların alışında çaxnaşma baş vermişdi. 2000 və 2005-ci illərdə Böyük Britaniyada dizel yanacağı ilə bağlı etiraz aksiyaları keçirilmişdir. 2005-ci ildə Cilin kimya zavodunda partlayışlar — su, ərzaq 2008–13-cü illərdə Amerika Birləşmiş Ştatlarında sursat çatışmazlığı — prezident Barak Obamanın hakimiyyəti dövründə mülki silahlanma ilə bağlı qanunların sərtləşməsindən qorxan silah sahiblərinin çaxnaşması silah-sursat çatışmazlığının səbəblərindən biri idi.
Erməni Bazar
Erməni Bazar — Azərbaycan Respublikasının Yevlax rayonunun Xaldan kənd Sovetində kənd. Azərbaycan Respublikası Ali Sovetinin 25 may 1991-ci il tarixli, 123-XII saylı Qərarı ilə Yevlax rayonunun Xaldan kənd Sovetinin Erməni Bazar kəndi Xaldan kəndi ilə birləşdiyinə görə rayonun yaşayış məntəqələri siyahısından çıxarılmışdır.
Qara bazar
Qara bazar — bazarda mal və xidmətlərin qanunsuz dövriyyəsi baxımından kölgə iqtisadiyyatının sosial institutu. Bu bazarda əməliyyatlar ümumiyyətlə iştirakçıların qiymət yoxlamaları və ya vergidən qaçması nəticəsində meydana gəlir.
Qırmızı Bazar
Qırmızı Bazar — Azərbaycan Respublikasının Xocavənd rayonunun Qırmızı Bazar qəsəbə inzibati ərazi dairəsində kənd. 1992-ci ildən 10 noyabr 2020-ci ilə kimi Ermənistan Silahlı Qüvvələrinin işğalı altında olmuşdur. İkinci Qarabağ müharibəsinin nəticələrinə əsasən imzalanmış 10 noyabr 2020-ci il tarixli üçtərəfli bəyanata uyğun olaraq Qırmızı Bazar qəsəbəsi Rusiya Sülhməramlı Qüvvələrinin nəzarətinə keçmişdir. == Toponimikası == Qəsəbə keçmişdə bazar yeri olmuşdur. Yerli məlumata görə, 1924-cü ildə ilk dəfə burada 1 May Həmrəylik günü keçirilmiş və həmin vaxtdan da bu yer Qırmızı Bazar adlanmısdır. Tədricən Mavaş, Sixtoraşen, Bilbilyak, Şixer və Tağaverd kəndlərindən köçüb gələnlər məskunlaşdıqdan sonra daimi yaşayış məntəqəsinə çevrilmişdir. == Tarixi == Qırmızı Bazar 1947-ci ildə şəhər tipli qəsəbə statusu alıb. Ərazi vahidi olaraq DQMV-də Martuni rayonuna tabe idi. SSRİ dağıldıqdan sonra Azərbaycan höküməti tərəfindən DQMV ləğv olundu, Qırmızı Bazar qəsəbəsi isə yeni yaradılmış Xocavənd rayonunun tabeliyinə verildi. Qarabağ müharibəsi başladıqda qəsəbə erməni separatçılarının nəzarətində idi.
Altun Əsr bazarı
Altun Əsr bazarı (türkm. Altyn Asyr bazary) — ölçülərinə görə Aşqabadın və Türkmənistanın ən böyük, Mərkəzi Asiyanın 5-ci bazarı. Aşqabadın Çoğanlı yaşayış massivində yerləşir. Ahal vilayəti xalça gölü formasında 154 ha ərazidə inşa edilib. Bazarın mərkəzində hündür saatlı qülləsi yerləşir. Bazar ərazisində 2155 dükan var. Əvvəllər onun yerində Aşqabadın "Bit bazarı" yerləşirdi.
Alıcı bazarı
Alıcı bazarı – cari qiymətlər şəraitində əmtəə və xidmətlərin izafi təklifi mövcud olan və qiymətlərin düşməsi ilə nəticələnən qısamüddətli bazar situasiyası. Təklifin tələbi üstələməsi alıcıların sövdələr zamanı öz şərtlərini satıcılara qəbul etdirmələrini təmin edir. İnkişaf etmiş bazar iqtisadiyyatı ölkələrində 1950-ci illərdən başlayaraq əmtəə təklifi artan tələbi üstələdiyi üçün satıcı bazarı Alıcı bazarına çevrilmiş və marketinq kommersiya fəaliyyəti sırasına qatılmışdır.Həmçinin Alıcı bazarı zamanı bazarda güclü rəqabət hökm sürür.İstehsalçıların çox,istehlakçıların az olması istehsal olunandan daha az əmtəə və xidmətin satışını yaradır ki,bura da rəqabət mexanizmi üçün ən əlverişli şərtlərdən yaranır.Həmçinin Alıcı bazarı əsasən inhisarın olmadığı bir səviyyədə müşahidə olunur. == Mənbə == Azərbaycan Milli Ensiklopediyası (25 cilddə). 1-ci cild: A – Argelander (25 000 nüs.). Bakı: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi. 2009. səh. 316. ISBN 978-9952-441-02-4.
Antiinhisar və İstehlak Bazarına Nəzarət Dövlət Agentliyi (Azərbaycan)
Azərbaycan Respublikasının İqtisadiyyat Nazirliyi yanında Antiinhisar və İstehlak Bazarına Nəzarət Dövlət Xidməti — antiinhisar, haqsız rəqabət, dövlət satınalmaları, açıq məkan istisna olmaqla reklam fəaliyyəti, standartlaşdırma, metrologiya, texniki tənzimləmə, uyğunluğun qiymətləndirilməsi, akkreditasiya, keyfiyyətin idarə edilməsi, istehlakçıların hüquqlarının müdafiəsi və istehlak bazarına nəzarət sahələrində dövlət nəzarətini və tənzimlənməsini həyata keçirən qurumdur. == Haqqında == Azərbaycanda ilk dəfə Prezidentin 23 iyun 1992-ci il 3 nömrəli fərmanı ilə Antiinhisar Siyasəti və Sahibkarlığa Kömək Komitəsi yaradılıb. Həmin ilin avqustunda Komitənin Əsasnaməsi təsdiq olunub.Həmin ildə Bazar İqtisadiyyatına keçidlə bağlı mühüm əhəmiyyəti olan "Sahibkarlıq fəaliyyəti haqqında" Azərbaycan Respublikasının qanunu qəbul edilib. Prezident "İnhisarçı müəssisələrin və birliklərin məhsullarının qiymətlərinin dövlət tərəfindən tənzimlənməsi haqqında" fərman imzalayıb. 2001-ci ildə milli lider Heydər Əliyevin fərmanı ilə Antiinhisar Siyasəti və Sahibkarlığa Kömək Komitəsi hüquqi şəxs statusunda İqtisadi İnkişaf nazirliyinin tərkibinə daxil edilərək Antiinhisar Siyasəti Departamenti kimi fəaliyyət göstərib. 2001–2006-cı illər ərzində prezidentin fərman və sərəncamları, Nazirlər Kabinetinin qərar və normativ sənədləri ilə Departamentin vəzifə və səlahiyyətləri xeyli dərəcədə genişlənib. Azərbaycan Respublikasının Prezidenti İlham Əliyevin rəhbərliyi ilə ölkəmizdə antiinhisar siyasəti, haqsız rəqabətə qarşı mübarizə, istehlakçıların hüquqlarının müdafiəsi və istehlak bazarına nəzarət sistemi yeni inkişaf mərhələsinə qədəm qoyub. 2006-cı il dekabrın 28-də İqtisadi İnkişaf nazirliyi yanında icra hakimiyyəti orqanı statusunda Antiinhisar Dövlət Xidməti yaradılıb və istehlak bazarına nəzarət funksiyaları da Xidmətin səlahiyyətlərinə verilib. Prezident İlham Əliyevin 2009-cu ildə imzaladığı fərmanla Antiinhisar Siyasəti və İstehlakçıların Hüquqlarının Müdafiəsi Dövlət Xidməti yaradılıb. Daha sonra antiinhisar fəaliyyəti, haqsız rəqabət, təbii inhisarlar, reklam, istehlak bazarına nəzarətlə bağlı səlahiyyətlər qurumun tabeliyinə verilib.
Antiinhisar və İstehlak Bazarına Nəzarət Dövlət Xidməti (Azərbaycan)
Azərbaycan Respublikasının İqtisadiyyat Nazirliyi yanında Antiinhisar və İstehlak Bazarına Nəzarət Dövlət Xidməti — antiinhisar, haqsız rəqabət, dövlət satınalmaları, açıq məkan istisna olmaqla reklam fəaliyyəti, standartlaşdırma, metrologiya, texniki tənzimləmə, uyğunluğun qiymətləndirilməsi, akkreditasiya, keyfiyyətin idarə edilməsi, istehlakçıların hüquqlarının müdafiəsi və istehlak bazarına nəzarət sahələrində dövlət nəzarətini və tənzimlənməsini həyata keçirən qurumdur. == Haqqında == Azərbaycanda ilk dəfə Prezidentin 23 iyun 1992-ci il 3 nömrəli fərmanı ilə Antiinhisar Siyasəti və Sahibkarlığa Kömək Komitəsi yaradılıb. Həmin ilin avqustunda Komitənin Əsasnaməsi təsdiq olunub.Həmin ildə Bazar İqtisadiyyatına keçidlə bağlı mühüm əhəmiyyəti olan "Sahibkarlıq fəaliyyəti haqqında" Azərbaycan Respublikasının qanunu qəbul edilib. Prezident "İnhisarçı müəssisələrin və birliklərin məhsullarının qiymətlərinin dövlət tərəfindən tənzimlənməsi haqqında" fərman imzalayıb. 2001-ci ildə milli lider Heydər Əliyevin fərmanı ilə Antiinhisar Siyasəti və Sahibkarlığa Kömək Komitəsi hüquqi şəxs statusunda İqtisadi İnkişaf nazirliyinin tərkibinə daxil edilərək Antiinhisar Siyasəti Departamenti kimi fəaliyyət göstərib. 2001–2006-cı illər ərzində prezidentin fərman və sərəncamları, Nazirlər Kabinetinin qərar və normativ sənədləri ilə Departamentin vəzifə və səlahiyyətləri xeyli dərəcədə genişlənib. Azərbaycan Respublikasının Prezidenti İlham Əliyevin rəhbərliyi ilə ölkəmizdə antiinhisar siyasəti, haqsız rəqabətə qarşı mübarizə, istehlakçıların hüquqlarının müdafiəsi və istehlak bazarına nəzarət sistemi yeni inkişaf mərhələsinə qədəm qoyub. 2006-cı il dekabrın 28-də İqtisadi İnkişaf nazirliyi yanında icra hakimiyyəti orqanı statusunda Antiinhisar Dövlət Xidməti yaradılıb və istehlak bazarına nəzarət funksiyaları da Xidmətin səlahiyyətlərinə verilib. Prezident İlham Əliyevin 2009-cu ildə imzaladığı fərmanla Antiinhisar Siyasəti və İstehlakçıların Hüquqlarının Müdafiəsi Dövlət Xidməti yaradılıb. Daha sonra antiinhisar fəaliyyəti, haqsız rəqabət, təbii inhisarlar, reklam, istehlak bazarına nəzarətlə bağlı səlahiyyətlər qurumun tabeliyinə verilib.
Açıq bazar əməliyyatları
Açıq bazar əməliyyatları -Tədavüldə olan pul və kredit kütləsini tənzimləmək məqsədilə daxili pul bazarında dövlət qiymətli kağızlarının alqı və satqısı vasitəsilə maliyyə bazarlarına Mərkəzi Bankın müdaxiləsi. Mərkəzi Bankın müdaxiləsi qısa müddətli dövlət istiqrazlarının bazara buraxılması və ya bazardan çəkilməsi yolu ilə həyata keçirilir. Açıq bazar əməliyyatlarının əsas hədəfləri inflyasiya səviyyəsinin, pul kütləsinin, valyuta məzənnəsinin tənzimlənməsi ola bilər.Mərkəzi Bank əsasən Hökumətin qiymətli kağızlarının alqı-satqısı ilə məşğul olur (əsasən banklarla), lakin bununla yanaşı özü də qiymətli kağızların emissiyasını həyata keçirə bilər. Mərkəzi Bank tərəfindən qiymətli kağızlar satıldıqda dövriyyədə olan pul kütləsi azalır, alındıqda isə pul kütləsi artır. Qiymətli kağızlar birbaşa, habelə REPO və əks-REPO formasında alınıb satıla bilər.
Bakı Bazarlarının Tipləri (1907)
Bakı bazarlarının tipləri ― rejissor Vasili Amaşukeli tərəfindən 1907-ci ildə çəkilmiş qısametrajlı sənədli film. Kinosüjet Bakı həyatından bəhs edir. Film günümüzə qədər gəlib çatmayıb. == Filmin üzərində işləyən == Rejissor: Vasili AmaşukeliOperator: Vasili Amaşukeli == İstinadlar == == Mənbə == Azərbaycan Respublikası Mədəniyyət Nazirliyi. C.Cabbarlı adına "Azərbaycanfilm" kinostudiyası. Aydın Kazımzadə. Bizim "Azərbaycanfilm". 1923-2003-cü illər. Bakı: Mütərcim, 2004.- səh.
Bakı bazarlarının tipləri (film, 1907)
Bakı bazarlarının tipləri ― rejissor Vasili Amaşukeli tərəfindən 1907-ci ildə çəkilmiş qısametrajlı sənədli film. Kinosüjet Bakı həyatından bəhs edir. Film günümüzə qədər gəlib çatmayıb. == Filmin üzərində işləyən == Rejissor: Vasili AmaşukeliOperator: Vasili Amaşukeli == İstinadlar == == Mənbə == Azərbaycan Respublikası Mədəniyyət Nazirliyi. C.Cabbarlı adına "Azərbaycanfilm" kinostudiyası. Aydın Kazımzadə. Bizim "Azərbaycanfilm". 1923-2003-cü illər. Bakı: Mütərcim, 2004.- səh.
Bazar (Xaçın kənd)
Bazar - Yuxari Qarabağın Xaçın nahiyəsində kənd adı. == Toponim == Bazar - Yuxarı Qarabağın Xaçın nahiyəsində kənd adı. Şah Mənsur kəndinin yaxınlığında yerləşir. Bazar, qədim türkmənşəli tayfanın adındandır. Tiflis quberniyasının Siqnaxı qəzasında Bazarxevi. Gürcüstanda Bazarı yaşayış məntəqə adı. Bu ad 1392-ci ildə cəkilmişdir. Qıpçaq mənşəli Basar tayfasının adındandır. Qırğızlarda Bazar, qaraqalpaqlarda və kalmıklarda Basar tayfaları məlumdur. Qafqazda bazar sözündən düzəlmiş coxlu dağ, çay və kənd adları vardı: Bazarçay, Bazaryurd, Şimali Qafqazda Qaranoqoy dairəsində Bazarnur, Zaqatala qəzasında Bazarqobu və s.
Bazar (həftənin günü)
Bazar – dünyanın bir çox ölkələrində həftənin sayca yeddinci ( bəzilərində birinci ) günü. Bazar günü həftədə şənbə günü ilə bazar ertəsi günü arasında yerləşir. ISO 8601 beynəlxalq standartına görə yeddi günlük həftənin yeddinci günüdür. Rəsmi sənədlərdə cümə bəzən qısaldılmış şəkildə b.- da yazılır. Beşgünlük iş həftəsi qəbul edilmiş ölkələrdə bazar günü ikinci istirahət günüdür. == Adı == Günün adı qədimdən məhz bu gün kənd bazarlarının keçirilməsi ilə yaranıb. == Dinlərdə == === Islam === İslam dinin rəsmi din edildiyi ölkələrdə və İsraildə bazar gene adı iş günüdür. Yəhudi xalqının inancına görə yeni il bazar günüdən başlaya bilməz, çünki, bu halda yanvar ayının 13-ü cümə gününə düşür ki, bu isə çox uğursuz hal sayılır. Bu gün azərbaycan dilində həm rəsmi, həm qeyri-rəsmi şəkildə bazar günü adlanır. === Xristian === Bəzi konservativ xristian Avropa dövlətlərində bazar günü işləmək və mal almaq günah sayılır.
Bazar (ticarət obyekti)
Bazar (fars. بازار‎) – satıcı və alıcıların alış-veriş etdiyi məkan, ticarət obyekti. Bazarın ən sadə və həm də ən mühüm tərkib hissəsi əmtəələrin alqı-satqı əməliyyatıdır. Bu prosesdə əmtəə və pul satıcı ilə alıcının münasibətə girmələri üçün iqtisadi vasitələrdir, bazarın mövcudluğunun zəruri şərtlərdir (komponentlərdir). Deməli, bazarın mövcudluğu üçün onun subyektləri (alıcı və satıcı) və vasitələri (pul və əmtəə) olmalıdır. Lakin alqı-satqı əməliyyatının baş verməsi üçün hər iki bazar subyektinin marağı (mənafeyi) olmalıdır. Onları bazara gətirən də elə budur, mənafelərdir. Deməli, bazar mənafeləri reallaşdıran iqtisadi mexanizmdir ki, onun da bir çox ünsürləri mövcuddur. == Tarix == Tarixən əvvəl, yerli bazarlar yaranır və onların inkişafı region bazarlarının meydana gəlməsinə səbəb olur. Regionlararası iqtisadi əlaqələrin yaranması və genişlənməsi milli bazarın formalaşmasına gətirib çıxarır.
Bazar Küçəsi Sübh Çağı (1898)
Bazar küçəsi sübh çağı — qısametrajlı sənədli film. Rejissor Aleksandr Mişon tərəfindən 1898-ci ildə çəkilmişdir. Elmi kinonun mənzərə filmi janrında çəkilmiş kinosüjet Bakıdakı Bazar küçəsində (indiki Hüsü Hacıyev) səhər erkən dükanların açılmasını, buraya araba, ulaq və dəvə ilə ərzaq, sənaye mallarının daşınmasını, alış-verişin başlanmasını, küçə boyu həyatın qaynamasını əks etdirir. == Məzmun == Elmi kinonun mənzərə filmi janrında çəkilmiş kinosüjet Bakıdakı Bazar küçəsində (indiki Hüsü Hacıyev) səhər erkən dükanların açılmasını, buraya araba, ulaq və dəvə ilə ərzaq, sənaye mallarının daşınmasını, alış-verişin başlanmasını, küçə boyu həyatın qaynamasını əks etdirir. == Filmin üzərində işləyən == Rejissor: Aleksandr Mişon Operator: Aleksandr Mişon == İstinadlar == == Mənbə == Azərbaycan Respublikası Mədəniyyət Nazirliyi. C.Cabbarlı adına "Azərbaycanfilm" kinostudiyası. Aydın Kazımzadə. Bizim "Azərbaycanfilm". 1923-2003-cü illər. Bakı: Mütərcim, 2004.- səh.

Tezlik illər üzrə

Sözün tezliyi - sözün mətnlərdə hansı tezliklə rast gəlinmə göstəricisidir. Bu rəgəm 1 000 000 söz arasında sözün neçə dəfə meydana gəlməsini göstərir.

Ümumi • 128.10 dəfə / 1 mln.
2002 •••••••••••••••••••• 198.72
2003 •••••••••••••• 133.46
2004 ••••••••••••• 119.93
2005 ••••••••••••• 120.79
2006 ••••••••••••••• 142.35
2007 ••••••••••••••••••• 186.69
2008 •••••••••••••••••• 171.51
2009 •••••••••••••• 134.39
2010 ••••••••••••• 119.37
2011 •••••••••••• 118.74
2012 •••••••••••••• 129.24
2013 ••••••••••••••• 147.33
2014 •••••••••••••• 135.06
2015 •••••••••••• 117.55
2016 ••••••••••••• 121.65
2017 •••••••••••• 113.16
2018 ••••••••••••• 122.56
2019 •••••••••••• 116.70
2020 •••••••••• 98.00

bazar sözünün leksik mənası və izahı

 • 1 is. Həftənin şənbədən sonra gələn günü; yekşənbə. Bazar günü. Gələn bazar sizə gələcəyəm. □ Bazar ertəsi – həftənin bazardan sonra gələn günü; düşənbə.

  Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti / bazar
 • 2 is. 1. Alış-veriş yeri. Bütün şəhər bazar, dükanları bağlayıb küçələrə çıxmışdı. M.S.Ordubadi. Bazarın başında yoğun və qırmızıbirçək bir baqqal – “buy, dəli Səmədə bax!” deyib, ona bir çürük badımcan səlbəsi atdı. Çəmənzəminli. Bazarın ayağında Quba meydanı adlanan yer vardı. S.Rəhman. □ Bazar dəyəri – rəsmi idarələr tərəfindən deyil, bazarda müəyyən edilən qiymət. Bazara çıxarmaq – malı satışa qoymaq, alver meydanına çıxarmaq. At bazarı köhn. – keçmişdə şəhərlərdə və ya həftə bazarlarında at satılan yer, meydança. Quş bazarı – ilin müəyyən fəsillərində köçəri quşların toplandığı yer. 2. Açıq yerdə, yaxud bina içərisində düzəldilən böyük mövsüm ticarəti. Kitab bazarı. Bayramqabağı bazar. – Hər həftə şənbə günləri Güllücə kəndində bazar olardı. Kimi mal almağa və kimi də mal satmağa gələrdi. S.S.Axundov. 3. iqtis. Əmtəə dövriyyəsi sahəsi, zonası. Daxili bazar. Xarici bazar. Dünya bazarı. 4. Alver, alış-veriş, alğı-satqı. Bu gün bazar yoxdur. – [Hacı Qara:] Allah kəssin belə bazarı! Belə alış-verişi! M.F.Axundzadə. 5. məc. dan. Səs-küy, qalmaqal olan yer haqqında. Buranı lap bazara döndəribsiniz. □ Bazar açmaq – səs-küy salmaq, qalmaqal salmaq. 6. Keçmişdə quzuçu və buzovçuların həftədə bir dəfə bazar günləri məhsul şəklində aldıqları muzd.

  Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti / bazar

bazar sözünün sinonimləri (yaxın mənalı sözlər)

 • 1 alver — alış-veriş — alqış-satqı

  Azərbaycan dilinin sinonimlər lüğəti / bazar
 • 2 I BAZAR (alış-veriş yeri) Nökərlərdən biri dünən bazarda gördüyü bir əhvalatı nağıl edirdi (Çəmənzəminli); ÇARŞI (örtülü bazar) [Xudayar bəy:] Çarşı ilə gedib.. girdi bir böyük dükana (C.Məmmədquluzadə); HƏFTƏBAZAR (həftədə bir dəfə – bazar günü olan bazar) Şose yolla karvansara arxasındakı meydanda həftəbazarı olardı (Çəmənzəminli); MARKET. II BAZAR (həftənin bazar günü) [Sənəm:] Bazar günü axşamçağı nə iş, nə idarə (M.İbrahimov); YEKŞƏNBƏ (köhn.) Yekşənbə günü “İftira” qəzetəsində operetta xüsusunda belə bir tənqid çap olunmuşdu (Ə.Haqverdiyev).

  Azərbaycan dilinin sinonimlər lüğəti / bazar

bazar sözünün omonimləri (çox mənalı sözlər)

 • 1 BAZAR I is. [ fars. ] Alış-veriş yeri. Biz hər gün səsli-küylü bazarın yanından keçirdik (Ə.Əylisli). BAZAR II is. [ fars. ] Həftənin şənbədən sonra gələn günü, istirahət günü. Mənim də hər bazar günü getməyə əlim çatmırdı (S.Qədirzadə).

  Azərbaycan dilinin omonimlər lüğəti / bazar

bazar sözünün rus dilinə tərcüməsi

 • 1 1. рынок, базар; 2. воскресенье;

  Azərbaycanca-rusca lüğət / bazar
 • 2 1 I сущ. 1. базар: 1) торг съестными припасами и товарами. Həftəlik bazar еженедельный базар 2) место для торговли, рынок. Bazardan meyvə almaq купить фрукты на базаре 3) предпраздничный или сезонный торг специальными товарами. Kitab bazarı книжный базар, yeni il bazarı новогодний базар, məktəb bazarı школьный базар 4) перен. разг. беспорядок, беспорядочный говор, шум 2. экон. рынок: 1) сфера товарного обращения. Dünya bazarı мировой рынок, xarici bazar внешний рынок, daxili bazar внутренний рынок, bazarlar uğrunda mübarizə борьба за рынки 2) рыночная экономика 3) широкий ассортимент товаров и услуг, удовлетворяющий потребности спроса и предложения населения. Əmtəə bazarı товарный рынок, istehlak bazarı потребительский рынок II прил. 1. базарный. Bazar meydanı базарная площадь 2. экон. рыночный. Bazar ticarəti рыночная торговля, bazar qiyməti рыночная цена, bazar dəyəri рыночная стоимость; bazar iqtisadiyyatı рыночная экономика, bazara çıxartmaq nəyi продавать что-л.; bazara çıxartmalı ценный (о вещи) ◊ bazar açmaq устраивать базар (галдеть, шуметь, наделать шуму, поднимать, поднять гвалт); bazarın ağzını aramaq заранее узнавать, узнать рыночные цены; bazar olsun! да будет удачная торговля! (пожелание продавцу); quş bazarı птичий базар (место массовых гнездовий птиц на морском берегу) 2 I сущ. воскресенье II прил. воскресный. Bazar günü qəzeti воскресная газета, bazar günü istirahəti воскресный отдых

  Azərbaycanca-rusca lüğət / bazar

bazar sözünün inglis dilinə tərcüməsi

 • 1 I. i. I market; (şərqdə) bazaar; məc. bear-garden; örtülü ~ covered market; daxili ~ home market; xarici ~ foreign market; ümumi ~ common market; ~ agəlmək 1) to go* to (the) market; 2) mal. ~ to come* into the market; ~ açmaq 1) to start / to begin* to sell smth.; 2) məc. to make* / to create an uproar; Buranı bazara döndərməyin. Don’t turn the place into a bear-garden II. s. market; ~ günü market day (həftənin günü) Sunday; ~ meydanı market square; ~ qiyməti market price; ~ qiymətinə at the market price; ~ qiymətindən yuxarı / aşağı above / low market price III. i. (həftənin axırıncı günü) Sunday IV. s. Sunday; ~ ertəsi Monday; ~ axşamı Sunday night

  Azərbaycanca-ingiliscə lüğət / bazar

bazar sözünün fransız dilinə tərcüməsi

 • 1 I 1) is. marché m ; bazar m (şərqdə) ; débouché m (iqt.), souk m (Şimali Afrikada və ərəb ölkələrində) ; 2) təyin kimi. de marché ; 3) məc. désordre m ; désarroi m ; ~ alverçisi poissarde f ; ~ açmaq faire du chahut (və ya du boucan, du chambard) ; qara (gizli, qeyri-qanuni): ~ marché m noir ; ~ qiyməti prix m courant, cours m du marché ; ~ iqtisadiyyatı économie f de marché ; ~ meydanı place f du marché (ticarət yeri) ; ~ satıcısı hallier m ; örtülü ~ Halle f, les Halles (Parisdə) ; quş ~ı rassemblement m d’oiseaux ; kitab ~ı grande vente f de livres ; dünya ~ı marché mondial ; pul ~ı marché financier ; taxıl ~ı marché au blé ; xarici ~ marché (və ya débauché f) extérieur ; ~a az gələn déficitaire ; ~ın parçalanması désagrégation f du marché ; ~ üçün mübarizə lutte f pour la débauché ; həftəlik ~ marché hebdomadaire (və ya de chaque semaine) II 1) is. dimanche m ; 2) sif. dominical, -e (pl aux), de dimanche ; ~ ertəsi lundi ; hər ~ ertəsi le lundi ; ~ günü dimanche m

  Azərbaycanca-fransızca lüğət / bazar

bazar sözünün ləzgi dilinə tərcüməsi

 • 1 сущ. 1. базар; // базардин; 2. гун-къачун, алвер; 3. пер. рах. гьарай-эвер, къалмакъал авай чка; bazar açmaq базар ахъаюн, гьарай-эвер кутун, къалмакъал кутун; 4. куьгьн. кӀелербанри ва данарбанри гьафтеда садра базардин йикъариз магьсулдалди къачудай гьакъи.

  Azərbaycanca-ləzgicə lüğəti / bazar
 • 2 сущ. гьяд, базар; bazar ertəsi ислен (гьафтедин гьяддилай гуьгъуьниз къвезвай югъ).

  Azərbaycanca-ləzgicə lüğəti / bazar

bazar sözünün türk dilinə tərcüməsi

"bazar" sözü ilə başlayan sözlər

Oxşar sözlər

#bazar nədir? #bazar sözünün mənası #bazar nə deməkdir? #bazar sözünün izahı #bazar sözünün yazılışı #bazar necə yazılır? #bazar sözünün düzgün yazılışı #bazar leksik mənası #bazar sözünün sinonimi #bazar sözünün yaxın mənalı sözlər #bazar sözünün əks mənası #bazar sözünün etimologiyası #bazar sözünün orfoqrafiyası #bazar rusca #bazar inglisça #bazar fransızca #bazar sözünün istifadəsi #sözlük