qazla sözü azərbaycan dilində

qazla

Yazılış

  • qazla • 99.2576%
  • Qazla • 0.7424%

* Sözün müxtəlif mətnlərdə yazılışı.

Mündəricat

OBASTAN VİKİ
Ayrılan qazların analizi
Ayrılan qazların analizi – nümunənin isidilməsi və ya parçalanması nəticəsində yaranan qazların termiki analizatorlarda tədqiqidir. Ayrılan qazların analizi – termiki analiz üsullarından biridir. Termiki analiz üsulları ilə eyni vaxtda yaranan qazları tədqiq edərkən tədqiq olunan nümunə haqqında ən tam məlumat əldə edilə bilər. Sinxron termiki analiz (STA) alətləri temperaturun proqramlaşdırılmış artımı şəraitində bir nümunəni öyrənmək üçün bir neçə üsuldan bir anda istifadə etməyə imkan verir, məsələn, termoqravimetriya analizi (TGA) və differensial termiki analiz (DTA) və ya TGA və differensial skaner kalorimetriya (DSC) ilə kombinasiyada (birlikdə). Bu tədqiqatların məqsədi nümunənin, baş verən proseslərin başlanğıc mərhələsində və ara mərhələlərdə, eləcə də onun qalığının öyrənilməsidir. Amma nümunənin isidilməsi zamanı ayrılan uçucu maddələr analitiklərin nəzərindən kənarda qalır. Uçucu maddələrin öyrənilməsi olmadan baş verən proseslərin və onların fiziki-kimyəvi təbiəti haqda məlumatın tam və dəqiq əldə edilməsi mümkün deyil. STA cihazının İQ Furye spektrometri ilə birləşdirilməsi uçucu maddələrin öyrənilməsinin mümkünlüyünü əlavə edir, bununla nümunənin parçalanma mərhələlərinin ardıcıl olaraq ayrılmasını əldə etməyə imkan verir və alınan maddələrin kimyəvi identifikasiyasını təmin edir. İQ Furye spektroskopiya metodu inert və simmetrik iki atomlu molekulları olan qazlar istisna olmaqla, hər hansı bir qazı aşkar etmək üçün istifadə olunur. O, izomerləri ayırmaq və kompleks qarışıqlarda qazları müəyyən etmək üçün istifadə edilə bilər.
Nəcib qazlar
Nəcib qazlar - elementlərin dövri sisteminin 8-ci qrupuna daxil olan qazlar: helium, neon, arqon, kripton, ksenon və radon (radiumun qaz emanasiyası). Bunlar həmçinin nadir və inert qazlar da adlandırılır. Xarici elektron təbəqəsinin (8 elektrondan ibarət), quruluşunun qapalı olması, ionizasiyanın yüksək potensialı və elektrona hərislik kəmiyyətinin mənfiliyinə görə nəcib qazlar adi şəraitdə başqa elementlərlə kimyəvi əlaqəyə girmir. Element Dövri sistemin 8-ci qrupu Qazlar Hellium Neon Arqon Kripton Ksenon Radon Radium Geologiya terminlərinin izahlı lüğəti. — Bakı: Nafta-Press, 2006. — Səhifələrin sayı: 679.
Parnik qazları
Parnik qazlar - Atmosferdə bəzi qazlar, o cümlədən su buxarı parnik effekti yaratmaqla fərqlənir, onlar yer səthinə yüksək dərəcədə Günəş radiyasiyası buraxmağa qabildirlər. Yer səthinin orta temperaturu +15 ° təşkil edir, pamik effekti olmasa idi o ,(- 18°) olardı. Odur ki, parnik effekti Yerdə həyatın mövcudluğu üçün əsas mexanizmlərdən biri sayılır. Parnik effekti yaratmaqda atmosferdə olan su buxarı aparıcı rol oynayır. Bu baxımdan, atmosferdə yüksək konsentrasiyada olan qazlar da böyük rol oynayır. Əsas parnik qazları aşağıdakılardır: karbon 2 - oksid (CO2), azot oksidləri, xüsusilə NO2 metan (CH4) və troposfer ozonu (O3). Sonuncu yüz illərdə bu təbii qazların miqdarı artmışdır. Atmosferə əlavə olaraq qlobal ekosistemin təbii komponenti olmayan digər qazlar da daxil olur. Onlardan ən əsasları insan tərəfindən sintez edilən xlor - flüor üzvi birləşmələri, freonlar da bu katiqoriyaya aiddir. Son 200 ildə , xüsusilə 1950 - ci ildən sonra , hazırda da davam edən insan fəailiyyəti atmosferdə pamik effektli qazların konsen- trasiyasmm artmasına səbəb olur.Bu qaz qarışıqları radiasiyanı udur və süni əks etdirir.
Qazlar
Qazlar (gür.: g.ə. კაზლარი, l.ə. kazlari) - Gürcüstan Respublikasının Kaxeti mxaresinin Saqareco bələdiyyəsinin inzibati-ərazi vahidində kənd.
Təsirsiz qazlar
VIII qrup elementləri təsirsiz qaz adlanır. Bu o deməkdir ki, onlar digər elementlərlə energetik səviyyələrini elektronla doldurmaq üçün reaksiyaya girmirlər. Buna səbəb onların sonuncu energetik səviyyələrinin dolu olmasıdır. Buna görədə onlar digər qruplara nibətən daha zəifdirlər. Helium(He), Neon(Ne), Arqon(Ar), Kripton(Kr), Ksenon(Xe) və radioaktiv Radon(Rn) təsirsiz qazlara misal göstərilə bilər. Təsirsiz qazlara eyni zamanda nəcib qazlar da deyilir. Mendeleyev cədvəlində öz əksini tapmışdır.
Uçan qazlar modeli
Uçan qazlar modeli və ya uçan qazlar paradiqması (雁行形態論, Qanko keytay-ron) — Kaname Akamatsu tərəfindən yaradılmış iqtisadi nəzəriyyə. Bu nəzəriyyəyə əsasən Yaponiya elm və texnologiya sahəsində regionun aparıcı ölkəsi kimi təsvir olunur. Modelə görə əmtəə mal istehsalının nisbətən daha az inkişaf etmiş ölkələrə keçdiyi regional iyerarxiyada Asiya ölkələri Qərb ölkələrini üstələyəcək. Beləliklə, regiondakı zəif inkişaf etmiş ölkələr inkişaf etmiş ölkələrin arxasında vəhşi qazların uçuş nizamında olduğu kimi sıralanmış formada təsvir olunur. Ən qabaqda uçan qaz Yaponiyadır. İkinci sırada uçan qazlar sənayeləşdirilmiş iqtisadiyyata malik ölkələrdir (Cənubi Koreya, Sinqapur, Çin Respublikası və Honkonq). Üçüncü sırada ASEAN-ın ən inkişaf edən ölkələri (Tailand, Malayziya və İndoneziya), dördüncü sırada isə regionun ən az inkişaf etmiş ölkələri (Çin, Vyetnam, Filippin) dayanır. Akamatsu öz modelində inkişafı üç pilləyə bölürdü: I pillə: az inkişaf etmiş iqtisadiyyat beynəlxalq iqtisadiyyata ilk daxil olanda, onun təfərrüatı olan ilkin mallar ixrac olunur, sənayə malları isə istehlak üçün iqtisadiyata idxal olunur. II pillə: ölkənin gələcəkdə milli ixracatın böyüməsi üçün idxal olunan malların yeni daxili istehsal yerləri yaradılır. Daxili bazarda alıcı gücü artdığına görə orda satmaq daha çox gəlir gətirir və beləliklə, yeni istehsal olunan mallar elə daxili bazarda satılır və daxili kapital bu aktivliyə cəlb olunur.
Yarımpərdəayaq qazlar
Yarımpərdəayaq qaz (lat. Anseranas semipalmata) — Yarımpərdəayaq qazlar fəsiləsinə aid quş növü.
Azərbaybaycanın qazlaşdırılması
Azərbaycanın qazlaşdırılması
Qazlaytinq
Qazlaytinq (ingilis dilində "Qaz işığı", ing. Gas Light pyesinin adından götürülüb) — psixoloji zorakılığın və sosial parazitliyin bir forması; qurbanı “qüsurlu”, qeyri-normal göstərmək və ya onu əziyyətə salmaq, ətrafdakı reallığı qavramasının adekvatlığına şübhə etmək məqsədilə həyata keçirilən müəyyən psixoloji manipulyasiyalar . “Qazlaytinq” anlayışı 1938-ci ildə "Qaz işığı" adlı pyesin (ABŞ-da “Mələk küçəsi” kimi tanınır; Angel Street ) və onun 1940 və 1944-cü ildə “Qaslight” filminə uyğunlaşdırılmasına gedib çıxır, burada qəhrəmanın qurbanına münasibətdə istifadə etdiyi davamlı psixoloji manipulyasiyadır. Süjetə görə, gənc qadının əri arvadında yaddaşını və ağlını itirdiyi təəssüratı yaratmaq üçün evdə kiçik əşyaları düzəldir və əsl əşyaları gizlədir. Filmin adı Viktoriya dövründə evlərdə istifadə olunan kömür qazına aiddir. Baş qəhrəman görür ki, axşamlar evdə işıq bir qədər sönür, ərinə isə israrla bunun yalnız ona göründüyünü təkrarlayır, ərin evin başqa yerində qaz işığını yandırması səbəbindən işıqlandırmanın əslində dəyişdiyini görür. Qazlaytinq ən azı iki nəfəri əhatə edir: psixi zorakılıq edən - stalker və ikinci şəxs - qurban. O, şüurlu və ya şüursuz ola bilər və gizli şəkildə həyata keçirilir ki, yaranan emosional zorakılıq aşkar olmasın .

Tezlik illər üzrə

Sözün tezliyi - sözün mətnlərdə hansı tezliklə rast gəlinmə göstəricisidir. Bu rəgəm 1 000 000 söz arasında sözün neçə dəfə meydana gəlməsini göstərir.

Ümumi • 25.95 dəfə / 1 mln.
2002 •••••••••••••••••••• 92.51
2003 ••••• 22.05
2004 ••••••• 30.32
2005 •••••••••••••••• 72.20
2006 •••••••••• 45.05
2007 ••••••• 29.60
2008 ••••••••••• 47.26
2009 •••••••••• 43.04
2010 •••••••• 35.13
2011 •••••• 24.36
2012 ••••••• 29.69
2013 ••••• 21.44
2014 •••• 18.02
2015 •••• 14.46
2016 •••• 15.79
2017 •••• 15.45
2018 •••• 16.48
2019 •••• 16.00
2020 ••• 11.27

"qazla" sözü ilə başlayan sözlər

Oxşar sözlər

#qazla nədir? #qazla sözünün mənası #qazla nə deməkdir? #qazla sözünün izahı #qazla sözünün yazılışı #qazla necə yazılır? #qazla sözünün düzgün yazılışı #qazla leksik mənası #qazla sözünün sinonimi #qazla sözünün yaxın mənalı sözlər #qazla sözünün əks mənası #qazla sözünün etimologiyası #qazla sözünün orfoqrafiyası #qazla rusca #qazla inglisça #qazla fransızca #qazla sözünün istifadəsi #sözlük