oynaq sözü azərbaycan dilində

oynaq

* azərbaycan dilinin orfoqrafiya lüğətində mövcuddur

Yazılış

 • oynaq • 89.7983%
 • Oynaq • 9.9644%
 • OYNAQ • 0.2372%

* Sözün müxtəlif mətnlərdə yazılışı.

Mündəricat

OBASTAN VİKİ
Oynaq
Oynaq - Skelet sistemini meydana gətirən sümüklər arasında əlaqəni təmin edən birləşmə yerinə oynaq deyilir. Qısaca oynaq, sümüklərin bir-birlərinə bağlandıqları yerlərə deyilir. Oynaqlarımız, sümüklərimizi bir-birinə bağlayaraq hərəkət etməmizə imkan verər. Barmaqlarımızda oynaqlarımız olmasaydı, hər hansı bir obyekti tuta bilməzdik. Qıçlarımızdakı oynaqlarımız olmasaydı, oturub qalxa bilməzdik, gedib qaça bilməzdik. Onurğamızı və sinə qəfəsimizi meydana gətirən sümüklər arasında da oynaqlar vardır. Lakin bu oynaqlar, əl və ayaqlarımızdakı qədər hərəkətli deyil. Bu bölgələrdəki oynaqların hərəkətləri məhduddur. Bunun yanında kəlləmizdə olan oynaqlar, heç hərəkət etməzlər.
Üzük-qalxanabənzər oynaq
Üzük-qalxanabənzər oynaq (lat. articulatio cricothyreoideum) — qırtlağa aid oynaq. Qalxanabənzər qığırdağın hər bir aşağı buynuzu üzüyəbənzər qığırdağın üzərindəki lat. facies articularis thyreoidea ilə birləşərək üzük-qalxanabənzər oynağı əmələ gətirir. Sağ və sol üzük-qalxanabənzər oynaqlar bir vaxtda işlədikləri üçün quraşdırma oynaqlardan hesab olunur. Bunların bir ümumi frontal oxu var. Qalxanabənzər qığırdaq bu oxun başına hərəkət edərək gah çalovabənzər qığırdaqdan uzaqlaşır gah da ona yaxınlaşır. Qalxanabənzər qığırdağın aşağı kənarı ilə üzüyəbənzər qığırdağın qövsü arasında orta xətdə lat. lig. cricothyreoideum adlanan bağ çəkilmişdir.
Üzük-çalovabənzər oynaq
Üzük-çalovabənzər oynaq (lat. articulatio cricoarytenoidea) — qırtlağa aid oynaq. Üzük-çalovabənzər oynaq çalovabənzər qığırdağın əsasındakı lat. facies articularis cricoidea üzüyəbənzər qığırdağın səfhəsi üzərindəki lat. facies articularis arytenoidea ilı birləşməsindən əmələ gəlmişdir. Bu oynağın kapsulu nazikdir və arxa tərəfdən bir bağ — lat. lig. cricoarytenoideum posterius vasitəsilə möhkəmlənmişdir. Çalovabənzər qığırdaq bu oynaqda öz oxunun başına hərlənərək önə, arxaya, içəri və bayır tərəfə hərəkət edir.
Bilək-əldarağı oynaqları
Bilək-əldarağı oynaqları (lat. articulationes carpometacarpeae) — ikinci sıra bilək sümükləri ilə beş daraq sümükləri əsaslarının birləşməsindən əmələ gəlmiş oynaqdır. Ancaq bunlardan baş barmağın bilək-əldarağı oynağı ayrıdır. Qalan dörd bilək-əldarağı oynaqlarının kapsulu və boşluğu ümumidir. Oynaqda iştirak edən sümüklərin oynaq səthləri qeyri-müntəzəm şəkildə olurlar, ancaq deşinci daraq sümüyünün əsası və qarmaqlı sümüyün distal səthi yəhərə bənzəyir. Oynaq kapsulu gərginləşmiş (V daraq sümüyü nahiyəsində azaddır) və lat. ligamenta caropometacarpea palmaria, dorsalia et interossea; ligamentametacarpea palmaria vasitəs ilə mıhkəmlənmişdir. Oynaq boşluğu biləkarası oynaqlarla daraq sümükləri əsasları arasında əmələgələn əldarağı oynaqlar — lat. articulationes intermetacarpae ilə birləşir. Bunlar yastı oynaqlardır.
Oynaqlı birləşmə
Oynaqlı birləşmə — əlaqəli valların bir-birinə nisbətən 70 dərəcəyə qədər dönməsi zamanı böyük fırlanma momentinin ötürülməsini təmin edən mexanizmdir. Avtomobillərdə qabaq təkərlərlə ötürmə arasında, nadir hallarda isə arxa təkərlrədə tətbiq edilir. İdarə zamanı qabaq təkərlədə fırlanma oxuna nzərən dönmə bucağı dəyişdiyindən burada moment ötürməsi yalnız oynaqlı birləşmənin köməyi ilə mümkündür. Birləşmə 6 kürədən, təkərlə birləşən xarici üzük, ötürmə valı ilə birləşən daxili üzükdən ibarətdir. Tətbiq zamanı daimi yağlanmanı tələb edir. Yalnız ətraf mühitdən tam təcrid olunduğu halda əlverişli tətbiqi mümknüdür.

Tezlik illər üzrə

Sözün tezliyi - sözün mətnlərdə hansı tezliklə rast gəlinmə göstəricisidir. Bu rəgəm 1 000 000 söz arasında sözün neçə dəfə meydana gəlməsini göstərir.

Ümumi • 2.58 dəfə / 1 mln.
2003 ••••••••• 2.36
2004 ••••••• 1.68
2005 ••••••••••••• 3.37
2006 ••••••••••••••• 4.05
2007 •••••••••••••••••••• 5.50
2008 ••••••••••••• 3.41
2009 ••••••• 1.92
2010 •••••••• 2.18
2011 •••••••• 1.97
2012 ••••••••••• 2.75
2013 •••••• 1.46
2014 •••••••••••• 3.09
2015 ••••• 1.36
2016 •••••• 1.56
2017 •••••• 1.63
2018 •••••••• 1.95
2019 •••••••••••••••••••• 5.42
2020 •••••••••• 2.65

oynaq sözünün leksik mənası və izahı

 • 1 bax oylaq. Tərpətdi düzlərlə Qanığa tərəf; Qaçaqlar oynağı Samuxa tərəf. H.K.Sanılı. Şirnuxu kəndinin yanında, Nəbi ilə Həcərin oynaqlarından birisi olan Şırlanbulağın yanında, sıx palıdlı meşədə düşdük. S.Rəhimov.

  Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti / oynaq
 • 2 is. anat. Buğum, məfsəl.

  Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti / oynaq
 • 3 sif. 1. Mütəhərrik, oynar, oynayan, daim hərəkətdə olan. O baxışlarda dalğadan oynaq; Bir şəfəq var ki, nurdan şəffaf! A.Şaiq. [Elxan:] …Qaldıracağım azadlıq bayrağının oynaq dalğaları [Solmazın] gülgün çöhrəsini öpəcəkdir. C.Cabbarlı. 2. Oynağan, şux. Qapı laybalay açıldı. Gülər ürkək və oynaq bir dağ keçisi kimi irəli yeridi. C.Cabbarlı. Sən mənim köhlənim, oynaq atımsan; Mənim yaman gündə ehtiyatımsan. M.Müşfiq. // məc. Şux, şən, gümrah. Həmişə sərt görünən Mərdan indi oynaq bir hal alaraq nəşə saçırdı. Çəmənzəminli. // məc. Cilvəli, işvəkar, şux. Oynaq qız. – Elə bil ki, lap təzəcə toy eləmiş; Cavandılar; Necə oynaq, necə şıltaq; Mehribandılar. B.Vahabzadə. 3. məc. İfadəli, təsirli, canlı; danışığa, sözə, üsluba yüngüllük, oynaqlıq, gözəllik verən. Oynaq dil. Oynaq ifadələr. – [Cabbarlının] əsərlərindəki qanadlı sözlər, oynaq cümlələr dillərdə dolaşırdı. S.Rəhman.

  Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti / oynaq

oynaq sözünün sinonimləri (yaxın mənalı sözlər)

oynaq sözünün antonimləri (əks mənalı sözlər)

oynaq sözünün omonimləri (çox mənalı sözlər)

 • 1 OYNAQ I is. anat. Bənd, buğum. Oynaqları bərk ağrıyır. OYNAQ II sif. Diribaş, zirək, çevik. Qadın gözlərinin oynaq xəyalı; Donuyor qarşımızda (M.Müşfiq).

  Azərbaycan dilinin omonimlər lüğəti / oynaq

oynaq sözünün rus dilinə tərcüməsi

 • 1 1. подвижный, бойкий, резвый, игривый, вертлявый, верткий; 2. анат. сустав, сочленение;

  Azərbaycanca-rusca lüğət / oynaq
 • 2 1 I прил. 1. игривый: 1) резвый, шаловливый. Oynaq uşaq резвый ребёнок, oynaq at игривый конь, oynaq movru игривый котёнок 2) перен. подвижной, с быстрыми изменчивыми движениями. Oynaq dalğalar игривые волны, oynaq çaylar игривые речки 2. разг. вертлявый (излишне подвижный). Oynaq qızcığaz вертлявая девчонка 3. кокетливый: 1) склонный к кокетству, старающийся понравиться. Oynaq qız кокетливая девушка, кокетка 2) исполненный кокетства. Oynaq baxış кокетливый взгляд, oynaq intonasiya кокетливая интонация 4. живой, яркий, выразительный. Oynaq dil выразительный язык, oynaq ifadə живой слог 5. тех. подвижной (такой, который можно двигать). Oynaq blok подвижной блок 6. маш. качающийся. Oynaq oymaq качающаяся втулка II сущ. разг. игрун, игрунья 2 I сущ. 1. анат. сустав (подвижное соединение, сочленение костей или хрящей в организме). мед. Oynaq xəstəliyi болезнь сустава, oynaq iltihabı воспаление сустава, oynaq ağrısı боль в суставах, oynaq vərəmi туберкулёз суставов, oynağa qansızma кровоизлияние в сустав 2. маш. шарнир (подвижное соединение двух частей механизма, обеспечивающее их вращение) II прил. 1. суставной. анат. Oynaq kontrakturası суставная контрактура, oynaq çuxuru суставная впадина, oynaq kisəsi суставная сумка, мед. oynaq revmatizmi суставный ревматизм, oynaq xəstəlikləri суставные болезни 2. тех. шарнирный. Oynaq birləşməsi шарнирное соединение

  Azərbaycanca-rusca lüğət / oynaq

oynaq sözünün inglis dilinə tərcüməsi

oynaq sözünün fransız dilinə tərcüməsi

 • 1 is. anat. 1) articulation f ; ~ revmatizmi rhumatisme m articulaire ; 2) sif. espiègle, polisson, -ne vi||f, -ve, fringant, -e ; pétulant, -e (uşaq haqq.)

  Azərbaycanca-fransızca lüğət / oynaq

oynaq sözünün ləzgi dilinə tərcüməsi

 • 1 прил. 1. гьамиша гьерекетда авай (юзазвай), са чкадал алачир; 2. къугъвадай, шух, зиринг (мес. балкӀан); // пер. шад, гумрагь; // пер. назлу, ишвелу, назани; 3. маналу, таъсирлу, ччан алай; рахунриз, гафариз кьезилвал, иервал (гуьзелвал) гудай (мес. чӀал).

  Azərbaycanca-ləzgicə lüğəti / oynaq
 • 2 сущ. анат. жалгъа; // жалгъадин, жалгъайрин.

  Azərbaycanca-ləzgicə lüğəti / oynaq

oynaq sözünün türk dilinə tərcüməsi

"oynaq" sözü ilə başlayan sözlər

Oxşar sözlər

#oynaq nədir? #oynaq sözünün mənası #oynaq nə deməkdir? #oynaq sözünün izahı #oynaq sözünün yazılışı #oynaq necə yazılır? #oynaq sözünün düzgün yazılışı #oynaq leksik mənası #oynaq sözünün sinonimi #oynaq sözünün yaxın mənalı sözlər #oynaq sözünün əks mənası #oynaq sözünün etimologiyası #oynaq sözünün orfoqrafiyası #oynaq rusca #oynaq inglisça #oynaq fransızca #oynaq sözünün istifadəsi #sözlük