ara sözü azərbaycan dilində

ara

* azərbaycan dilinin orfoqrafiya lüğətində mövcuddur

Yazılış

 • ara • 79.4252%
 • Ara • 18.3723%
 • ARA • 2.2025%

* Sözün müxtəlif mətnlərdə yazılışı.

Mündəricat

Tezlik illər üzrə

Sözün tezliyi - sözün mətnlərdə hansı tezliklə rast gəlinmə göstəricisidir. Bu rəgəm 1 000 000 söz arasında sözün neçə dəfə meydana gəlməsini göstərir.

Ümumi • 13.98 dəfə / 1 mln.
2002 •••• 6.85
2003 ••••••• 10.63
2004 •••• 6.40
2005 •••••• 10.12
2006 •••••• 10.36
2007 •••• 5.29
2008 •••••••••• 16.08
2009 •••••••• 13.76
2010 •••••••••• 17.34
2011 •••••••• 12.53
2012 ••••••• 11.19
2013 •••••••••••••••••••• 34.72
2014 ••••••••••• 19.05
2015 •••••• 9.87
2016 •••• 5.55
2017 ••••• 7.80
2018 •••••• 10.19
2019 •••••••• 13.21
2020 •••••••••••••• 23.47

ara sözünün leksik mənası və izahı

 • 1 is. 1. İki nöqtə, iki şey arasındakı məsafə. Bakı ilə Gəncə arasında asfalt yol var. Məktəblə evimizin arası yüz addım olar. – Qulam Əsgərov düşmən ilə öz aralarındakı məsafəni bilirdi. Ə.Əbülhəsən. 2. Boşluq, açıqlıq, boş yer, açıq yer, məsafə. Ara qoymaq. Qapını yaxşı ört, ara qalmasın. Pəncərənin arasından külək gəlir. Çəpərin arasından baxmaq. – Sona elə ki geyinib hazır oldu, qapının arasından baxdı. N.Nərimanov. 3. İki hadisə, iş, əhvalat və s. arasındakı müddət, vaxt. Məktəbə girməyim ilə bitirməyimin arası 4 il çəkdi. // Fasilə. □ Ara vermədən – dayanmadan, arası kəsilmədən, fasiləsiz. Ara vermədən danışmaq. – Dəniz ara vermədən buruğun polad sütunlarını döyəcləyirdi. M.İbrahimov. Burada Nuru oğlu sözünə ara vermədən şəhadət barmağı ilə qaranı göstərdi… M.Hüseyn. Ara vermək – dayanmaq, kəsilmək, fasilə vermək, müvəqqəti olaraq arası kəsilmək. Yağış ara verdi. – Ancaq quduz xəzri dəqiqədəqiqə ara verib, damlar başında uluyurdu. S.M.Qənizadə. Bəyin divanı ara verəndə zurnaçılar başlayırdı. Mir Cəlal. Ara verməmək – kəsilməmək, dayanmamaq. Yağış ara vermir. Arası kəsilmək – bax ara vermək. Selin arası kəsildi. Sürünün arası kəsildi. – Uzun illər kəsilməyir arası; Şamü səhər, leylü nahar ağlarsan. M.P.Vaqif. Dilarənin leytenant Əjdərdən aldığı məktubların arası kəsilmişdi. Ə.Məmmədxanlı. 4. Hüdud, sərhəd; iki torpağı, mülkü və s.-ni bir-birindən ayıran xətt, mərz. İki bağın arasında çinar ağacları əkilmişdi. Həyətlərin arasında hasar çəkilibdir. 5. İçəri, orta, ortalıq. Taxılın arasında lalələr bitmişdir. Yüzlərcə kitab arasından bircəsini seçdim. Alimlər arasında mübahisə. – …Bu gün əhali arasında və ruznamələrdə ikinci kitab haqqında böyük danışıqlar başlanmışdı. M.İbrahimov. Günəş parçaparça ağarışan buludlar arasından süzüb çıxdıqca hava daha da istiləşir. M.Hüseyn. 6. məc. Əlaqə, münasibət, rəftar. Yar məndən kəsməzdi belə aranı; Bu qoymayan kimdir, barı görəydim. M.P.Vaqif. Yəqin ki, bizlərdən olmuş bədgüman; Kəsildi yol, belə bağlandı ara. M.F.Axundzadə. 7. İç, qat, büküm. Çörəyin arasına pendir qoymaq. Palazın arasını açmaq. Kitabın arasına nişan qoymaq. Qələm dəftərin arasındadır. 8. Yer. halda: arada – 1) bax ara yerdə. Arada bağrı parçalanan, yanan, tüstüsü göyə qalxan kababdır. Mir Cəlal; 2) işin arasında. Arada bir bizə dəy. 9. Çıx. halında: aradan – bir işin, hadisənin üstündən. Aradan bir gün keçdi. Həmşərimi daha küçədə görmədim. C.Məmmədquluzadə. ◊ Ara açmaq – 1) qiymət kəsmək, satış şərtlərini müəyyən etmək; 2) aranı düzəltmək, münasibəti düzəltmək, yaxşılaşdırmaq. Ara dəymək – küsüşmək, əlaqə və dostluq pozulmaq. Əvvəlləri onunla aram dəymişdi, bir dəfə sözünə cavab qaytarmışdım. Ara düzəltmək – barışdırmaq, vasitəçilik etmək, arada əlaqə düzəltmək. Ara qarışdırmaq – araya fitnə salmaq, pozğunluq, qarışıqlıq salmaq. [Səməd Nadirə:] Ancaq beş-altı nəfər … var, onlar aranı qarışdırırlar. B.Talıblı. Səmədin anası … Gülpərini ara qarışdırmaqda, saman altından su yeritməkdə … təqsirləndirirdi. M.Hüseyn. Ara qarışıb məzhəb itmək – bax ara qarışmaq. Məsələ məlum olduqda, necə deyərlər, ara qarışıb məzhəb itərdi… H.Sarabski. Ara qarışmaq – nizamsızlıq düşmək, qarışıqlıq düşmək, qayda-qanun pozulmaq, hərc-mərclik düşmək. Gah küsülü olub, gahı barışıb; Bir saat keçməmiş ara qarışıb; Tənəli-tənəli sözlər danışıb; Əlini dizinə çatdığın yetər. Q.Zakir. Ara qatmaq – bax ara qarışdırmaq. Bir-iki nəfər aranı qatmaq üçün hökumətə donos verdilər… H.Sarabski. Ara qırmaq – bax ara vurmaq. Ara pozmaq – bax ara vurmaq. Ara pozulmaq – bax ara dəymək. Ara sayxaşmaq (sakitləşmək) – sakitlik düşmək, səs-küy kəsilmək. Məclis dağıldı, ara sayxaşdı. – Budur, daha ara sayxaşdı, toz-duman çəkilir. A.Səhhət. Ara sazlamaq – bax ara düzəltmək. Ara soyumaq – əlaqə kəsilmək, dostluq pozulmaq. Ara söz, ara cümlə qram. – danışanın haqqında danışılan şeyə münasibətini ifadə etmək üçün cümlə içərisinə daxil edilən söz, ya cümlə, məs.: əlbəttə, ola bilsin, daha doğrusu, yəqin ki və i. a. Ara sözü (söhbəti) – şayiə, yalan xəbər, uydurma. Ara sözü ev yıxar. (Məsəl). Ara vurmaq (vuruşdurmaq, pozmaq) – yoldaşlar, dostlar və s. arasında nifaq, düşmənçilik salmaq, dalaşdırmaq, əlaqələrini pozmaq. Ara yerdə – arada, aralıqda, ortalıqda, nahaq yerə. Üzünü güzgüyə qeybətdə oxşadan qafil; Toxunsa üz-üzə, olmazmı ara yerdə xəcil. Füzuli. Ara yerdə başıma qopmuş qiyamətlər mənim. M.P.Vaqif. Ara yerdə qalmaq – yiyəsiz, sahibsiz, kimsəsiz, əlacsız qalmaq, hər şeydən əli çıxmaq. Arada gəzmək – araya fitnə salmaq məqsədi ilə xəbərçilik etmək və söz aparıb gətirmək, ara qarışdırmaq. Arada qalmaq – 1) aralıqda qalmaq, hər şeydən əli çıxmaq; 2) mütərəddid qalmaq, nə edəcəyini bilməmək. Aradan çıxarmaq – qurtarmaq, xilas etmək, çətin vəziyyətdən qurtarmaq. Lazım gəldiyi vaxt Tütünçüoğluna silahla da yardım göstərəcək və onu aradan qaldıracaq idi. M.S.Ordubadi. Aradan çıxmaq – canını qurtarmaq, çətin vəziyyətdən qurtarmaq, yaxa qurtarmaq, qaçmaq, qaçıb gizlənmək; // gözdən itmək, yox olmaq. Aradan qaldırmaq (götürmək) – yox etmək; ləğv etmək, ortadan qaldırmaq. Araları dəymək (sərinləşmək) – küsüşmək, əlaqələri pozulmaq. Aranı saz eləmək – dostlaşmaq, lap yaxınlaşmaq. Aranı vurmaq (kəsmək) – əlaqəni kəsmək, küsmək. Kəsibən bizimlə aranı nədən; Nə müddətdən bəri yox gedib-gələn. Q.Zakir. Arası açılmaq – 1) yaxınlaşmaq, dostlaşmaq. O şəndir, Sübhanverdizadə ilə arası açılmağına çox sevinir. S.Rəhimov; 2) pozuluşmaq, arası dəymək. Cavad xanla İraklinin arası açıldığı üçün İrakli Cavad xanı götürüb yerinə Rəhim xanı keçirmək istəyirdi. Çəmənzəminli. Arası kəsilmədən – dayanmadan, durmadan, fasiləsiz, aramsız. Arası kök olmaq – bax arası olmaq 2-ci mənada. Bundan sonra bir ayrısı başlayırdı: – Rəhmətlik xanın mənnən də arası çox kök idi. Zorxanada işləyəndə xan da bizimlə işləyirdi. Çəmənzəminli. Arası olmaq – 1) xoşlamaq, istəmək, sevmək, arzu etmək, həvəsi olmaq. Onun şirni ilə çox arası var; 2) əlaqəsi, dostluğu olmaq. Arası olmamaq – xoşlamamaq, sevməmək, zəhləsi getmək. Nədənsə, divar yazan uşaqlarnan mənim aram yoxdur. C.Məmmədquluzadə. Mənim onlarla qədimdən aram yoxdur. S.S.Axundov. [Əzim dayı] yalan, riyakarlıq nə olduğunu bilməz və belə adamlarla heç arası olmazdı. A.Şaiq. Arası saz olmaq – bax arası olmaq. [Katib] daldaya gələndə isə, əziz dostu, arası saz olduğu əməli katibin dediklərini xatırlardı. Mir Cəlal. Araya almaq – dövrəyə almaq, ortalığa almaq, dövrələmək, ətrafını almaq. [Qorodovoylar] Məhərrəmi araya alaraq qapıdan çıxdılar. H.Nəzərli. Bu aralıq qadınlar da yetişib arabamızı araya aldılar. A.Şaiq. Araya atmaq – ortalığa atmaq, irəli sürmək, meydana atmaq. Araya düşmək – vasitəçilik etmək, vasitəçi olmaq. Saqi oldun, sən ki, düşdün araya; Dəxi bu məclisdən ayılan olmaz. Q.Zakir. Araya gəlmək – ortalığa gəlmək, ortaya qoyulmaq. Süfrə yığıldı, araya çay gəldi. “Aşıq Qərib”. Araya girmək – 1) bax araya düşmək; 2) bir-biri ilə bəhs edən və ya küsüşən adamlar arasına girib, onları daha da qızışdırmaq. Araya qoymaq məc. – ələ salmaq, oynatmaq, masqaraya qoymaq, lağa qoymaq. Araya soxulmaq – müdaxilə etmək, qarışmaq. Araya söz salmaq – mübahisə qalxmasına səbəb olmaq, mübahisə törətmək. Bu ara, bu arada – bu zaman, bu anda, bu dəmdə. Möhnətimə çarə, dərdimə dərman; Edən yoxdu, bu arada, gedirəm. Q.Zakir. Lərzə düşdü bədənimə bu ara. M.Rahim. Öz aramızdır – məxfi, gizli, yalnız müsahiblər arasında qalmalı sirr, söhbət haqqında. [Allahqulu:] – Ay usta Kazım, – dedi, – öz aramızdır, bu xanlar elə il uzunu bir-biri ilə dava eləyirlər, kasıbkusub əldən gedir. Çəmənzəminli.

  Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

ara sözünün sinonimləri (yaxın mənalı sözlər)

ara sözünün omonimləri (çox mənalı sözlər)

 • 1 ARA I is. İki şey arasındakı məsafə, boşluq, ortalıq. Çalışaq girməsin yadlar araya (S.Rüstəm). ARA II is. Əlaqə, münasibət, rəftar. Yoxdur sevən gənc könlümün bu hicranla arası (S.Rüstəm). ARA III is. Fasilə. Kəndin ayağında maşınların gurultusu ara vermirdi (B.Bayramov). ARA IV f. Axtarmaq, araşdırmaq. Mən üç gündür ki, at belində səni arayıram (C.Cabbarlı).

  Azərbaycan dilinin omonimlər lüğəti

ara sözünün rus dilinə tərcüməsi

 • 1 1. промежуток, интервал; 2. дистанция, расстояние; 3. середина; 4. взаимоотношение (людей); 5. межа; 6. перерыв, передышка; 7. типогр. разгон;

  Azərbaycanca-rusca lüğət
 • 2 сущ. 1. расстояние. Gəncə ilə Bakının arası расстояние от Гянджи до Баку (между Гянджой и Баку) 2. интервал, дистанция. Kolonnaların arası интервал между колоннами 3. межа. Sahələrin arası межа между участками 4. промежуток (во времени). İki hadisənin arası промежуток между двумя событиями; aradan çox vaxt keçmədi ki, … прошло немного времени, как … II прил. 1. промежуточный (находящийся, расположенный в промежутке между чем-л.). Ara stansiyası промежуточная станция, ara durağı промежуточная стойка, ara toxuma промежуточная ткань, ara (aralıq) beyin промежуточный мозг 2. разграничительный. Ara xətt разграничительная линия III послел. arasında: 1. между, меж. Dərslərin arasında между уроками, kənd dağlar arasında yerləşmişdir деревня расположена между горами 2. среди. Onların arasında среди них, kollektiv arasında среди коллектива IV вторая часть сложных слов, соответствующая русскому “меж” …: zonalararası межзональный, kitabxanalararası межбиблиотечный; ara qat прокладка; ara divar простенок; ara boşluğu зазор; ara həkimi знахарь; ara söz вводное слово; ara cümlə вводное предложение ◊ ara açmaq: 1. снять перегородки; 2. выяснять, выяснить взаимоотношения; вносить, внести ясность в отношения; araya almaq kimi, nəyi окружать, окружить; брать, взять в кольцо кого; araya söz atmaq ввернуть словечко; ara vermədən беспрерывно, то и дело; ara vermək: 1. давать, дать перерыв; 2. давать, дать фору; ara vurmaq сеять, посеять вражду, портить отношения между кем-л.; ara qarışdırmaq, ara qatmaq вносить, внести раздор; ara qarışıb, məzhəb itib harada полный беспорядок, суматоха, сумятица где; aradan qaldırmaq kimi, nəyi ликвидировать, устранять, устранить кого, что; aradan qalxmaq: 1. возникать, возникнуть, появляться, появиться; 2. отпадать, отпасть; устраняться, устраниться; araya qoymaq kimi насмехаться, издеваться над кем, высмеивать кого; aranı qızışdırmaq вызывать, вызвать драку, ссору между к емлибо; arada qalmaq оказаться в незавидном положении; не знать, куда деваться; arası dəymək kimlə рассориться, испортить взаимоотношения, быть не в ладах, быть в натянутых отношениях с кем; ara düzəltmək налаживать, наладить отношения между кем-л.; araya düşmək стать посредником, посредничать; ara yerdə ни с того, ни с сего; ara yerdə qalmaq оказаться в безвыходном положении, остаться ни с чем; arada gəzmək вносить, внести раздор между людьми, распространять сплетни; araya gəlmək оказываться, оказаться в центре, aranı kəsmək (üzmək) kimlə порвать отношения, прекратить связь с кем; arası kəsilmədən беспрерывно; araya girmək вбивать, вбить клин между кем, вносить раздор, вмешиваться в чьи-то дела; arası kök olmaq kimlə быть в хороших отношениях с кем, ara pozmaq ссорить, поссорить людей, внести раздор; ara sazlamaq налаживать, наладить отношения между кем-л.; arası olmamaq быть в плохих отношениях, быть в натянутых отношениях; ara sözü разговоры, разглагольствования, слухи; aradan çıxmaq: 1. дать стрекача; 2. выйти из игры; araya soxulmaq вмешиваться в чьи-то отношения, лезть не в свои дела; araları sərin olmaq быть в холодных отношениях; öz aramızda (öz aramızdı) между нами, между нами говоря; öz aramızda qalsın пусть останется между нами; bu arada в это время, в этот момент; öz aramızda, öz aralarında между собой, bu aralarda: 1. в этих местах, в этих краях; 2. на днях; aralarından (aramızdan) su keçmir водой не разлить (о близких отношениях между кем-л.); aramızdan getdi ушёл от нас навсегда, покинул нас, ушёл (умер)

  Azərbaycanca-rusca lüğət

ara sözünün inglis dilinə tərcüməsi

 • 1 I. i. distance; interval, space, break, pause; Bakı ilə Sumqayıtın ~sı the distance between Baku and Sumgait; iki ağacın ~sı interval between two trees; iki dərsin ~sı an interval between two lessons; ~da in the interval; cərgələrin ~sı a space between the rows; ~ vermək to pause, to make* a pause, to have* an interval / break; ~ vurmaq to set* at variance (with); ~ qatmaq / qızışdırmaq to make* people quarrel with one another; ~ vermədən without pause / interruption; ~ vermədən on saat işləmək to work ten hours running; ~ düzəltmək / sazlamaq to help people to be* on good terms, to patch up a quarrel; ~dan qaldırmaq to liquidate (d.), to abolish (d.), to do* away (with); (tədricən) to eliminate (d.); geriliyi ~dan qaldırmaq to overcome* backwardness, to put* an end to backwardness; qüsuru ~dan qaldırmaq to get* rid of existing shortcomings; ~ya qoymaq məc. to laugh (at), to make* a laughing-stock (of); to insult (d.); ~ya girmək to spoil attitude between people, to create hostility (between, among people); ~ vurmaq to cause rows; ~ya düşmək 1) (müsbət mənada) to help people to be* on the best terms; 2) (mənfi mənada) to set* at variance; ~ sözü 1) hearsay, rumour; 2) qram. parenthesis; ~nı açmaq 1) to take off partition; 2) to indulge in confidence, to become* intimate; ~nı qızışdırmaq to arouse / to exite / to provoke fight (between / among people); ~nı kəsmək / pozmaq to break* off relations; ~sı kəsilmədən running, continuously, uninterrupt edly, without a break / pause; ~sı kəsilmək 1) to be* fenced; 2) to be* stopped, to be* interrupted; ~sı olmaq 1) to have* a distance; 2) məc. to be* on good / friendly terms; 3) (xoşlamaq) to like (d.), to love (d.); ~sı saz olmaq to be*on friendly terms (with), to like smth. / smb. greatly II. s. 1. intermediate, interim; ~ mərhələ intermediate stage; ~ stansiya way station; ~ (müvəqqəti) komissiya interim com mission; 2. qram. parenthetic(al); ~ söz parenthetic(al) word; parenthesis (pl. -ses)

  Azərbaycanca-ingiliscə lüğət

ara sözünün fransız dilinə tərcüməsi

 • 1 is. 1) distance f ; étendue f ; 2) intervalle m ; espacement m ; espace m ; pose f ; entredeux m ; Parislə Marsel ~sı la distance entre Paris et Marseille ; evlərin ~sı intervalle entre les maisons ; ~nı azaltmaq diminuer l’intervalle ; ~ saxlamaq maintenir l’intervalle ; ~sı olan distant, -e ; 2) adj intermédiaire ; ~ həlqə chaînon m intermédiaire ; 3) qoşma. entre, inter prép. Fransa və Espaniya ~ında entre la France et l’Espagne ; daşlar ~sında entre les pier-res ; mötərizə arasında entre parenthèses ; dırnaq ~sında entre guillemets ; kitabxanalar ~sı interbibliothèques ; ~ qat (tex) garniture f (de joint) ; ~ divar entre-deux (pl invar) ; ~ boşluğu jeu m ; espace m libre ; ~ həkimi guérisseur m ; empirique m ; ~ söz mot m d’introduction ; ~ cümlə incise f ; ~ açmaq 1) enlever les cloisons ; 2) tirer au clair les rapports réciproques ; ~ya alınmış cerné,-e ; encerclé,-e ; ceinturé,-e ; ~ ya almaq ceindre vt ; ceinturer vt ; cercler vt ; ~ya söz atmaq glisser un mot ; ~ vermədən sans cesse ; incessamment ; sans répit ; continuellement ; en permanance ; sans interruption ; entièrement ; ~ vermək donner un intervalle ; rendre les points ; ~ vurmaq semer la haine (l’hostilité) ; ~ qatmaq semer la discorde ; ~ qarışdıran faiseu//r m,-se f (məc.) ◊ ~ qarışıb məzhəb itib un désordre complet ; remueménage m (pl invar) ; tohu-bohu m ; affolement m ; confusion f ; ~ dan qaldırmaq éliminer qn, qch ; mettre fin à qch ; écarter vt ; éloigner vt ; élever vt ; évincer vt ; liquider vt ; ~ya qoymaq moquer (se) de qn, de qch ; railler qn, qch ; jouer (se) de qn ; foutre (se) de qn, de qch ; ~da qalmaq trouver (se) dans une situation difficile ; ~sı dəymək brouiller (se) avec qn ; cesser d’être ami ; ~ düzəltmək arranger les relations ; ~ya düşmək servir vi d’intermédiaire ; entremettre (s’) ; ~ yerdə qalmaq ne savoir où donner de la tête ; trouver (se) dans une impasse ; ~sı kəsilən entrecoupé,-e ; ~sını kəsmək rompre les relations avec qn ; ~sı kəsilmədən sans interruption ; ~ya girmək ingérer (s’) dans les affaires d’autrui ; ~ ları dəymə brouillerie f ; ~ sözü oui-dire m (pl invar) ; bruit m ; rumeur f ; ~dan qaldırmaq forcer vt ; ~dan çıxmaq 1) quitter le jeu, retirer (se) du jeu ; 2) filer à l’anglaise ; s’en aller vi (ê) doucement (sans être vu) ; o aramızdan getdi il nous a quitté pour toujour (à jamais) ; il est mort ; il a cessé d’être ; öz ~mızda en famille ; entre nous

  Azərbaycanca-fransızca lüğət

ara sözünün ləzgi dilinə tərcüməsi

 • 1 сущ. ара; ara xəlvət – tülkü bəy. Ata. sözü ара хелвет хьайила, сикlре пачагьвал ийида; ** ara açmaq а) къимет атӀун, маса гудай шартӀар тайин авун; б) ара ахъаюн, араяр туькӀуьрун (хъсанарун); ara dəymək араяр акьун, араяр чӀур хьун, сад-садав хъел хьун, алакъаяр чӀур хьун; ara düzəltmək араяр туькӀуьрун, араяр саз авун, арада гьахьун, баришигъ авун; ara qarışdırmaq араяр акадарун, арада фитне тун, гъулгъула тун; ara qarışıb məzhəb itmək кил. ara qarışmaq; ara qarışmaq араяр акахьун, алаш-булаш хьун, къайда-къанун чӀур хьун; ara qatmaq кил. ara qarışdırmaq; ara qırmaq кил. ara vurmaq; ara pozmaq кил. ara vurmaq; ara pozulmaq кил. ara dəymək; ara sayxaşmaq (sakitləşmək) ара эпсин (секин) хьун, ван атӀун, гьарай-эвер амукь тавун; ara sazlamaq кил. ara düzəltmək; ara soyumaq араяр къайи хьун, алакъа амукь тавун, дуствилер чӀур хьун; ara söz, ara cümlə грам. ара(лух) гаф, аралух цӀараф (мес. гьелбетда, акварвал, эвела, якъин хьи, авайвал лагьайтӀа ва мс.); ara sözü (söhbəti) аралух гаф (ихтилат), фитне, тапан хабар, чав; ara vermədən ара тагана, ара датӀана, илигна, акъваз тавуна (мес. рахун); ara vermək ара гун, акъвазун; вахтуналди гатӀун, хкякьун (мес. марф); ara verməmək ара тагун, акъваз тавун; ara vurmaq (vuruşdurmaq, pozmaq) араяр ягъун, алакъаяр чӀурун, юлдашрин (дустарин) арада душманвал тун; ara yerdə арада, аралухда, юкьвал, нагьакьандаказ; ara yerdə qalmaq аралухдал аламукьун, иеси авачиз (касни амачиз, чара амачиз, сагьибсуз) амукьун, гьар са шей гъиляй акъатун; arada gəzmək арада къекъуьн, арада фитне кутун макьсаддалди чугъулвал авун, арада гаф экъуьрун, араяр акадарун; arada qalmaq а) ара(лух)дал аламукьун, гьар са затӀ гъиляй акъатун; б) кьве рикӀин хьун, вуч ийидатӀа течиз аламукьун; aradan çıxarmaq арадай акъудун, хилас авун, кӀевяй (четин везиятдай) акъудун; aradan çıxmaq арадай акъатун, кӀевяй (четин везиятдай) акъатун, кьил хкудун, вичин хам (ччан) хуьн, катун, катна чуьнуьх хьун; // вилерикай квахьун, цӀвех хьун; aradan qaldırmaq (götürmək) арадай акъудун, авачир гьисаб авун; araları dəymək (sərinləşmək) араяр акъун, араяр къайи хьун, хъел хьун, алакъаяр чӀур хьун; aranı saz eləmək араяр саз авун, дуст хьун, лап мукьва хьун; aranı vurmaq (kəsmək) араяр ягъун, ара атӀун, алакъа атӀун, хъел хьун; arası açılmaq а) араяр ахъа хьун, мукьва хьун, дуст хьун; б) араяр акьун, алакъаяр чӀур хьун; arası kəsilmədən ара датӀана, ара тагана, акъваз тавуна; arası kök olmaq кил. arası olmaq б); arası olmaq а) ара хьун, кӀан хьун, гьевес хьун, мурад авун; б) дуствал (алакъа) хьун; arası olmamaq ара тахьун, хушуниз татун, зегьле фин; arası saz olmaq араяр саз хьун (кил. arası olmaq); araya almaq арада ттун, элкъуьрна юкьва ттун; araya atmaq арадал вегьин, юкьвал вегьин; araya düşmək арада гьахьун, арачи хьун, арачивал авун; araya gəlmək аралухдал атун, юкьвал атун, юкьвал эцигун; araya girmək а) кил. araya düşmək; б) арада гьахьун, гьуьжетзавайбурун ва я хъелбурун арада гьахьна абур амадайни сад-садал гьалдарун; araya söz salmaq арадал гаф вегьин, гьуьжет авуниз себеб хьун, гьуьжет арадал гъун; bu ara, bu arada и арада, и вахтунда, и гьеленда; öz aramızdır чи ара я (анжах рахазвайбурун арада амукьун лазим тир сир, ихтилат гьакъинда).

  Azərbaycanca-ləzgicə lüğəti

ara sözünün türk dilinə tərcüməsi

ara sözü azərbaycan dilinin lüğətlərində

Klassik Azərbaycan ədəbiyyatında işlənən ərəb və fars sözləri lüğəti

f. bəzəyən, zinətləndirən, süsləyən.

Klassik Azərbaycan ədəbiyyatında işlənən ərəb və fars sözləri lüğəti

Azərbaycan dilinin dialektoloji lüğəti.

(Cəbrayıl, Zəngibasar) gah. – Ara oxuyur, ara da yazır (Zəngibasar)

Azərbaycan dilinin dialektoloji lüğəti.

"ara" sözü ilə başlayan sözlər

Oxşar sözlər

#ara nədir? #ara sözünün mənası #ara nə deməkdir? #ara sözünün izahı #ara sözünün yazılışı #ara necə yazılır? #ara sözünün düzgün yazılışı #ara leksik mənası #ara sözünün sinonimi #ara sözünün yaxın mənalı sözlər #ara sözünün əks mənası #ara sözünün etimologiyası #ara sözünün orfoqrafiyası #ara rusca #ara inglisça #ara fransızca #ara sözünün istifadəsi #sözlük